Ohřev TV s podporou vytápění

Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rámovými solárními kolektory IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600, IVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750

  • určeno pro přípravu TV a podporu vytápění s možností dohřevu zdrojem tepla
  • použité solární kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 260 M4 - (2,64 m²)
  • nosná konstrukce rámových solárních kolektorů IVAR.SOLAR 260 M4 pro šikmou nebo rovnou střechu
  • střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
  • umístění směr jižní nebo jihovýchodní, jihozápadní směr +/- 15°
  • montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
  • zásobník IVAR.KOMBI BSF- 600 objem UK 492 l, TV 170 l/ plocha výměníku 2,5 m2

Podrobnosti

Obj. kód Typ Název Cena bez DPH
KITISE4R-600STIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rám. kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmá taška159 000,00 Kč
KITISE4R-600SPIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rám. kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmý plech159 000,00 Kč
KITISE4R-600RIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 4R-600Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - rovná163 000,00 Kč
KITISE6R-750STIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rám. kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmá taška202 000,00 Kč
KITISE6R-750SPIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rám. kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmý plech202 000,00 Kč
KITISE6R-750RIVAR.KIT SOLAR KOMBI BSF 6R-750Solární kit pro ohřev TV s podporou vytápění a s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - rovná213 000,00 Kč