Plastifikátor IVAR.PL 10

  • přísada do betonové mazaniny pro topné desky podlahového vytápění
  • 7 kg plastifikátoru na cca 1m³ betonu
  • 10 kg vydatnosti cca 25 m² při síle betonové desky 50 mm

Poznámka:

  • přesný mísicí poměr a aplikace viz technický katalog a návod na obau výrobku
Obj. kód Typ Název Balení Cena bez DPH
PL10IVAR.PL 10Plastifikátor - kanystr 10kg1/1076,00 Kč