Voda Úpravy vody a filtrace

Firma GEL dodává do celého světa zařízení na úpravu vody již od roku 1979. Za tu dobu získala neocenitelné profesionální zkušenosti vycházející ze spolupráce s nejlepšími odborníky v přípravě i realizaci jednotlivých typů úprav vody. Zařízení úpravy vod jsou navrhována podle nejnovějších technologických poznatků v této oblasti a vyráběna pouze s pečlivě vybraných materiálů pro pitnou vodu, splňujících i ty nejpřísnější požadavky kvality. Výzkum, vývoj a produkce nových technologií, jsou vždy vedeny s nejvyšším ohledem na ochranu životního prostředí.

kontakt Katalog a ceník - Produkty IVAR CS

Přečtěte si

Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod

Problematika úpravy vody, a to z technického a zejména pak zdravotního hlediska, je stále více aktuální. Příčinou jsou požadavky výrobců kotlů, rozvodů a dalších technologických zařízení na kvalitu vody. Zdravotní hledisko poté upravují příslušné legislativní předpisy. Úprava vody zahrnuje z největší části odstraňování mechanických nečistot a mikrobiologické závadnosti vody, dávkování činidel, změkčování vody a odstraňování nežádoucích látek z vody pomocí sloupcových filtrů. Pro potřeby demineralizace, případně problematičtějších úprav, je využívána reverzní osmóza a nejrůznější kombinace těchto technologií.
Akce - Umíme krotit tvrdou vodu!