AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE

AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE

DAB.FEKAFOS MAXI, DAB.FEKAFOS MAXI KOMPLET

Automatické přečerpávací stanice určené pro instalaci 2 čerpadel a k akumulaci odpadní čisté a splaškové vody v komerčních budovách. Nádrže mohou být instalovány uvnitř i vně budov, upevněné na podlahu nebo pod zemí. jsou pochůzné, ale nejsou vhodné pro přejíždění motorovými vozidly..

Horní vstupní hrdlo je vybaveno polyetylenovými víky s uzamykatelnými přezkami a těsnicími uzávěry proti zápachu. Skládá se z válcovitého polyetylenového monobloku s vhodně tvarovaným dnem pro uložení čerpadel a k zamezení stagnace. Nádrž je k dispozici v objemech 1100, 1700, 2000, 2300, 2780 litrů s nastavitelnou délkou přívodního potrubí od podlahy. Stanice je určena pro použití dvou jednofázových nebo třífázových neautomatických čerpadel s průměrem výtlaku od DN50, DN65, DN80. Čerpadla je nutné objednat samostatně společně s ovládacím panelem.

 • Pracovní rozsah: od 2 do 100 m3/h s dopravní výškou až do 40 m
 • Maximální teplota kapaliny: +50 °C
 • Čerpaná kapalina: splašková voda, odpadní voda, dešťová voda.
 • Možné typy instalace: vnitřní nebo venkovní, na podlahu, podzemní, pochůzná, ale bez možnosti přejíždění (nelze pod příjezdovými cestami).
Obj. kód Typ Název Balení Jednotka Cena bez DPH
60201382 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1100 V automatická přečerpávací stanice - DN 50 *AD* 1 ks akce 126 486,00 Kč 117 777,00 Kč
60201382K DAB.FEKAFOS MAXI KOMPLET FEKAFOS MAXI 1100 V automatická přečerpávací stanice - DN 50 *AD* 1 ks akce 216 697,00 Kč 171 110,00 Kč
60201392 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 L automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 133 155,00 Kč
60201387 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 V automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 158 613,00 Kč
60201394 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 148 926,00 Kč
60201389 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 173 303,00 Kč
60201397 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 226 361,00 Kč
60201386 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1100 V automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 156 011,00 Kč
60201393 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 L automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 168 900,00 Kč
60201388 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 V automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 197 100,00 Kč
60201395 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 185 051,00 Kč
60201390 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 212 231,00 Kč
60201398 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 263 907,00 Kč
60201396 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 L automatická přečerpávací stanice - DN 80 1 ks 205 126,00 Kč
60201391 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2000 V automatická přečerpávací stanice - DN 80 1 ks 236 128,00 Kč
60201399 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 L automatická přečerpávací stanice - DN 80 1 ks 285 523,00 Kč
60201400 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 206 247,00 Kč
60201402 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 221 978,00 Kč
60201405 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 50 1 ks 299 433,00 Kč
60201401 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 1700 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 252 920,00 Kč
60201403 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 269 132,00 Kč
60201406 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 65 1 ks 348 007,00 Kč
60201404 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2300 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 80 1 ks 300 154,00 Kč
60201407 DAB.FEKAFOS MAXI FEKAFOS MAXI 2780 PRO automatická přečerpávací stanice - DN 80 1 ks 380 511,00 Kč

Kontaktní osoby

Ředitel divize Čerpací technika

David Kreuzer
David Kreuzer
Ředitel divize Čerpací technika

Obchodně-techničtí manažeři

David Kreuzer
David Kreuzer
Klíčoví zákazníci
Jiří Polák
Jiří Polák
Obchodní zástupce
Ondřej Štůrala
Ondřej Štůrala
Obchodní zástupce

Instruktážní videa

Žádná instruktážní videa nejsou k dispozici.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podklady a prospekty

Žádné podklady nejsou k dispozici.

Často kladené otázky

 • Co je kavitace?
  Tvorba vzduchových bublin naplněných parami, se nazývá kavitace. Tento proces se objevuje uvnitř tělesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak páry v kapalině. Kavitace se objeví v případě, když hodnota NPSHR (pozitivní sací výška) čerpadla není naplněna a je následkem závažného poškození čerpadla. K zabránění kavitace je třeba se vždy přesvědčit, že na sání čerpadla je dostatečný tlak NPSHA (skutečná pozitivní sací výška), aby v kapalině nedocházelo k varu neboli k přeměně na páru.
 • Co způsobuje tlakový ráz?
  Tlakový ráz je náraz tlaku, který je způsobený náhlou změnou rychlosti průtoku vody v potrubí. V systémech ve studních je tlakový ráz většinou způsobený nevhodnou instalací pojistného ventilu nebo jeho netěsností. V těchto případech se v sacím potrubí vytváří částečný podtlak. Při dalším rozběhu se čerpadlo při vysokých otáčkách plní pod tlakem, naráží na uzavřený pojistný ventil a nehybnou vodu nad ním, což způsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
 • Co je to ochrana proti chodu na sucho?
  Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv zařízení, které zabrání samovolnému běhu čerpadla při nedostatku kapaliny. Typů ochran existuje velké množství, nejčastěji se používají plovákové spínače, které bývají součástí např. kalových čerpadel. Další možností, která se velice často používá, je instalace ponorných sond především do vrtaných studní. Bývají nejčastěji na principu vodivosti vody. Moderní variantou je ochrana na principu měření účiníku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a tím se zjednodušuje instalace.
 • Jaký objem tlakové nádoby zvolit při jejím výběru?
  Volba závisí na předpokládaném odebíraném množství vody a na výkonu čerpadla. Čím je odběr vody častější a čím je čerpadlo výkonnější, tím větší se volí objem tlakové nádoby. Pro standardní domácí vodárny postačuje objem od 20 do 80 litrů, pro větší komerční nebo průmyslové objekty může být nádoba 1000 litrů a více. Velikost nádoby zejména ovlivňuje četnost spínání čerpadla, proto je např. u ponorných čerpadel, třeba zohlednit při výběru nádoby i omezenou četnost spínání.
 • Proč čerpadlo často spíná?
  Pokud po otevření kohoutku dochází k velmi rychlému sepnutí čerpadla, je pravděpodobně v nádobě nedostatek přetlaku vzduchu. V takovém případě je třeba správně seřídit přetlak vzduchu v tlakové nádobě. Přetlak v nádobě by měl být o dvě desetiny nižší než je zapínací tlak spínače. Tento úkon je nutno provést po úplném vyprázdnění vody v tlakové nádobě.
 • Proč čerpadlo nenasaje?
  Nejčastější závadou je netěsnost na sacím potrubí. Sací potrubí musí být dokonale těsné a sací koš nesmí propouštět vodu zpět do studny. Často se také stává, že potrubí není v trvalém mírném spádu od čerpadla ke studni a dochází k tvorbě vzduchové kapsy a tu není čerpadlo schopno odsát. Je vždy potřeba před spuštěním zavodnit prostor čerpadla a potrubí i samonasávací čerpadlo potřebuje být zcela zavodněno.