Dezinfekce pitné vody

Spolehlivé odstranění bakteriologické zátěže je prováděno nejčastěji pomocí dávkování vhodného dezinfekčního prostředku na bázi průtoku.
Dezinfekce pitné vody

Dezinfekci vody provádíme za účelem zajištění mikrobiologické nezávadnosti. Používáme metody chemické (chlornan sodný, chlordioxid, ozon atp.) nebo fyzikální (UV záření). Zajistíme tak dezinfekci vody pitné i procesní, pro průmysl, menší i větší provozy.

Prostředky k odstranění bakterií

Spolehlivé odstranění bakteriologické zátěže je prováděno nejčastěji pomocí dávkování vhodného dezinfekčního prostředku na bázi průtoku. Výhodou chemické dezinfekce je její měřitelnost a využití pro rozsáhlejší systémy díky postupnému rozkladu účinných látek. Při dodržení postupu použití jsou bakterie spolehlivě zlikvidovány a není nijak negativně ovlivněna kvalita vody (zdravotní závadnost, zápach, chuť atd.) Výhodou také je, že její funkce je řízená průtokem vody a dezinfekční prostředek je vodou unášen i skrze rozvody, takže likviduje i bakterie v nich usazené. Pro toto řešení je používáno impulsních vodoměrů typové řady GEL.IVLI spojených s dávkovacími čerpadly řady GEL.DOSAMATIC. Dávkovací čerpadla jsou plně ucelený systém, součástí balení je sací ventil s blokací nízké hladiny, vstřikovací tryska se zpětnou klapkou včetně všech spojek a propojovacích hadiček. Při použití dávkovacích čerpadel ze sortimentu IVAR CS je kladen důraz na odolnost materiálu. Proto jsou funkční prvky dávkovacích čerpadel vyrobeny z PVDF materiálů, což zajišťuje jejich patřičnou chemickou a mechanickou odolnost.

GEL.DOSAMATIC-PC-BIG-IVLI.jpeg

Dezinfekce vody chlorem

Tradiční a nejpoužívanější dezinfekcí pitné vody je stále chlór, a to již od roku 1908, kdy se začal ve Spojených státech Amerických poprvé používat k dezinfekci vody v podobě tzv. chlorového vápna. Odtud se postupně rozšířilo jeho používání v plynné a kapalné formě do celého světa. Chlor je vysoce účinný desinfekční prostředek, spolehlivě eliminuje bakterie, viry, organismy i jejich odolnější spory. Je pozoruhodné, že za více jak 100 let působení chloru, nevznikla na tento dezinfekční prostředek žádná jejich rezistence. Pro pitnou vodu se používá kontinuální dávkování o dávce max. 0,3 mg/l volného chlóru, což je dáno vyhláškou MZ č. 252/2004 sb. o pitné vodě. V akutních případech lze použít šoková dezinfekce o dávce cca 4 mg/l po dobu několika málo hodin. Zpravidla je však plně dostačující jen minimální koncentrace volného chloru v upravené vodě (např. 0,15mg/l).

UV lampa

Dalším, masivně se rozšiřujícím způsobem eliminace bakteriální zátěže, je fyzikální úprava používáním sterilizačních UV lamp. Principem funkce UV sterilizátorů je fotochemická reakce s DNA a RNA mikroorganismy, čímž je v podstatě zabráněno jejich dalšímu množení a stávají se patogenní. Účinnost použitím UV lampy však klesá v případě zvýšeného zákalu a barvy vody. S tím souvisí obsah sloučenin železa a manganu v upravované vodě, který zanáší křemennou kyvetu UV výbojky a výrazně tak snižuje dávku UV záření. Při aplikaci UV sterilizátoru je tak nezbytně nutné předřadit filtry mechanických nečistot ideálně do porozity až 5 µm, případně filtraci železa a manganu, vyžaduje-li to situace. Dalším úskalím je, že každý z druhů bakterií, virů a mikroorganismů potřebuje k zaručené eliminaci určitých vlnových délek UV záření. Obecně lze rozdělit UV lampy na monochromatické nízkotlaké s vlnovou délkou emise 253,7 nm (UV-C) a polychromatické střednětlaké UV lampy s vlnovou délkou 185 až 400 nm (UV-C/UV-B/UV-A). U středotlakých lamp je vyžadována menší expozice, ale zařízení jsou energeticky náročnější na provoz. Působení UV-C záření monochromatických nízkotlakých sterilizátorů vyžaduje dávku alespoň 400 J/m2.  V případě, že bude dodržen průtok uváděný v technickém listu dané UV lampy, je zajištěna také minimální dávka UV záření pro dosažení požadovaného germicidního účinku. UV lampy jsou energeticky náročnější na provoz a je nutné měnit v pravidelných intervalech UV výbojku, min. však 1x za 8000-9000 hodin nebo 1 rok.

Závěrem

Obě metody řešení mikrobiologické zátěže mají své opodstatnění. Každá technologie má své výhody, nevýhody, a také své zastánce a odpůrce. Odborné články upozorňují především na dopady přílišné chlorace vysokými dávkami chloru. V případě, kdy se jedná o složitější systém rozvodů pitné vody, její akumulaci a výskyt více druhů bakterií je vhodnější použít právě dávkování dezinfekčního přípravku. Pokud se jedná o desinfekci malých sanitárních rozvodů, nebo preventivní zajištění bakteriální zátěže, je naopak vhodné použít UV sterilizátoru.

 

Radek Potůček
technický manažer IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

  • GEL.DOSAMATIC PPI
  • GEL.DOSAMATIC PPI BIG
  • GEL.DOSAMATIC PPI X5M
  • GEL.PRISLUSENSTVI
  • IVAR.UV LIGHT KIT

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023