Vážení zákazníci a obchodní partneři,

v současné době nám nefungují naše pevné telefonní linky. Pracujeme na odstranění závad. Prosím, abyste prozatím využili mobilních kontaktů, které naleznete zde https://www.ivarcs.cz/kontakty/.

Děkujeme za pochopení. IVAR CS spol. s r.o.

Vytápění IVARTRIO

Komponenty pro topení, vodu a plyn.
Předmětem hlavní nabídky systémů vytápění IVARTRIO je vícevrstvé potrubí ALPEX doplněné o širokou nabídku lisovaných fitinek pro rozvody k otopným tělesům, podlahového vytápění, sanitárních systémů a rozvodů plynu, termostatické a regulační armatury pro připojení otopných těles, komponenty podlahového vytápění, kotlové moduly, bytové měřicí stanice, potrubí a fitinky z uhlíkové a nerezové oceli. Nabídka hlavních produktů je doplněna o další potřebný topenářský sortiment, jako jsou kulové uzávěry, filtry, redukční ventily, odvzdušňovací ventily, komponenty pro rozvody plynu a další. Cílem této široké nabídky systémů vytápění IVARTRIO je nabídnout projekčním a realizačním firmám ucelený sortiment produktů s odpovídající kvalitou, flexibilitou použití a dostupností od jednoho dodavatele.
Máte zájem o naše produkty?

Kontaktní osoby

Obchodní zástupci

David Vágner
David Vágner
Obchodní zástupce
Ing. Miroslav Tlašek
Ing. Miroslav Tlašek
Obchodní zástupce
Milan Sulík
Milan Sulík
Obchodní zástupce
Tomáš Amcha
Tomáš Amcha
Obchodní zástupce
David Rola
David Rola
Obchodní zástupce
Petr Jeřábek
Petr Jeřábek
Obchodní zástupce

Techničtí manažeři

Miroslav Kotrouš
Miroslav Kotrouš
Specialista na: ALPEX-GAS, IVARTRIO
Ing. Vladimír Zumr
Ing. Vladimír Zumr
Specialista na: nerezové a přírubové armatury; expanzní nádoby
Radislav Ardely
Radislav Ardely
Servisní asistent, regulace

Instruktážní videa

BYTOVÁ MĚŘICÍ SADA EQUICOMPACT

 • Instruktážní video k bytovým měřicím sadám IVAR.EQCP pro měření spotřeby tepla, teplé a studené vody

DOMOVNÍ ROZVODY PLYNU ALPEX-GAS

 • Instruktážní video k použití vícevrstvých trubek ALPEX-GAS pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar

DYNAMICKÉ VYVAŽOVACÍ VENTILY

 • Instruktážní video principu funkčnosti dynamických vyvažovacích ventilů IVAR.PICV

IVAR PRESS FITTING SYSTEM

 • Instruktážní video technologie lisování potrubí ALPEX, uhlíkové oceli IVAR.C-STEEL a nerezové oceli IVAR.IVINT

IVAR.ALPEX - GAS

 • Instruktážní video k použití vícevrstvých trubek ALPEX-GAS pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar

KOTLOVÉ MODULY MULTIMIX-C

 • Instruktážní video ke kotlovým modulům IVAR.MUL-C přípravy otopné vody

KULOVÉ UZÁVĚRY TEPLÉ A STUDENÉ VODY TECO

 • Instruktážní video k podomítkovým kulovým uzávěrům vody IVAR.K 4 s připojovacím patentovaným systémem FASTEC®

KULOVÉ UZÁVĚRY VODY TECO

 • Instruktážní video k podomítkovým kulovým uzávěrům s vyměnitelnou koulí a těsněním s variabilními možnostmi připojení

MAGNETICKÝ FILTR OTOČNÝ IVAR.DIRTSTOP

 • Instruktážní video použití a funkčnost magnetického otočného filtru IVAR.DIRTSTOP

MÍSICÍ SESTAVA UNIMIX

 • Instruktážní video k zapojení mísicí sestavy IVAR.UNIMIX do systému a princip funkčnostI

ROZDĚLOVAČE TEPLÉ A STUDENÉ VODY TECO

 • Instruktážní video k podomítkovým rozdělovačům vody IVAR.K 4 s připojovacím patentovaným systémem FASTEC®

SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ IVARCLIMA

 • Instruktážní video ke spojování fitinků PPSU systému IVARCLIMA s potrubím PE-X a PE-RT

TLAKOVÉ REDUKČNÍ VENTILY STUDENÉ VODY

 • Instruktážní video k použití tlakových redukčních ventilů IVAR.PRV

VÝPOČETNÍ SOFTWARE TECHNCON

 • Instruktážní video k firemní verzi výpočetního softwaru TECHCON verze 8.2

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníPodklady a prospekty

Často kladené otázky

 • Jaké jsou výhody teplovodního podlahového vytápění?
  Teplovodní podlahové vytápění je nízkoteplotní, ekonomicky úsporný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. tepelná čerpadla THERMIA. Využitím principu přenosu tepla sáláním je možné dosáhnout dalších úspor energií, a to v rozsahu 10 % až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.
 • Je možné si vyžádat odborné školení?
  Odborná školení jsou námi, jako dodavatelem vícevrstvého potrubí ALPEX, doporučována a realizována ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup n. Vl. a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodním zástupcem je možné je realizovat po celé České republice. Na základě absolvovaného školení obdrží každý účastník Certikát. Uvedená odborná školení na systém ALPEX jsou zdarma.
 • Na jakém principu pracuje podlahové vytápění?
  Podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší, než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru a po celé ploše místnosti.
 • Je možné systém rozvodu plynu ALPEX-GAS realizovat v podlaze a v zemi?
  Systém rozvodu plynu vícevrstvým potrubím ALPEX – GAS je možno realizovat, jako skryté vedení v podlahové konstrukci, pod omítkou zdi, ale i jako hlavní rozvod od HUP v trase do objektu, při zachování všech zásad uvedených v aktuální verzi Podnikové technické normy PTN 704 05.
 • Jaká je doporučená skladba pro instalaci podlahového vytápění?
  Ideální skladba pro instalaci podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu, zda je instalace podlahového vytápění na podsklepenou nebo nepodsklepenou místností, pevnostní fixaci topné trubky a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. Za ideální konstrukční výšku podlahového vytápění lze považovat prostor mezi 150 až 200 mm.
 • Jaká je životnost vícevrstvého potrubí ALPEX?
  Vícevrstvé trubky ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky FRÄNKISCHE jsou často testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je trvanlivost produktů určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek s hliníkovou vrstvou a plastových trubek FRÄNKISCHE, lze předpokládat životnost 50 let.
 • Jaký směšovací rozdělovač lze použít pro podlahové vytápění v případech, kdy je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo THERMIA?
  Stále častěji se při instalacích podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jakými jsou např. tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro podlahové vytápění je IVAR.UNIMIX, která principiálně zcela novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění.
 • Jaká záruka je poskytována na systém rozvodů z vícevrstvého potrubí ALPEX?
  Při použití rozvodů k otopným tělesům nebo sanitárních rozvodů z vícevrstvého potrubí ALPEX od německého výrobce FRÄNKISCHE je v kombinaci s lisovacími fitinkami IVAR.PRESS poskytována záruka po dobu 10ti let s podmínkou dodržování pravidel používání, přepravy, skladování, instalace a provozu spotřebitelem.
 • Je podlahové vytápění zdravotně závadné?
  Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů podlahového vytápění dle ČSN EN 1264-1÷4 může za určitých dalších okolností, způsobit problémy osobám v prostoru se vyskytujícím. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace podlahového vytápění zpracovaná autorizovaným projektantem.
 • Půjčuje společnost IVAR CS lisovací zařízení pro realizaci systémů ALPEX, ALPEX – GAS?
  Lisovací zařízení pro realizaci systémů ALPEX, ALPEX – GAS ale i IVAR.PRESS FITTING SYTEM je možné si vyžádat prostřednictvím našich obchodních partnerů a zapůjčení je do 30 dní ZDARMA. Kompletní ceník půjčovného naleznete v sekci ceník.
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace