DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZŘEJMOST PRO KAŽDÝ SYSTÉM

Zvyšující se požadavky na kvalitu otopné vody rostou úměrně s vývojem technologií vytápění a dostávají se stále častěji do oblasti zájmu odborné i laické veřejnosti, a to nejen v oblasti chemického složení vody, ale i v oblasti odstranění mechanických mag
DIRTSTOP, BRIX a POLIFEMO SAMOZŘEJMOST PRO KAŽDÝ SYSTÉM

Jedním z důležitých a nezanedbatelných faktorů prakticky každého otopného systému nebo zdroje vytápění, se značným vlivem na provozní spolehlivost a dlouhodobou životnost, je kvalita otopné vody v nich cirkulující. Zvyšující se požadavky na kvalitu otopné vody rostou úměrně s vývojem technologií vytápění a dostávají se stále častěji do oblasti zájmu odborné i laické veřejnosti, a to nejen v oblasti chemického složení vody, ale i v oblasti odstranění mechanických magnetických i nemagnetických nečistot. A není to jen ochrana otopných systémů, zdrojů vytápění, alternativních zdrojů vytápění, ale i dalších prvků v nich se vyskytujících, jako jsou různé vyvažovací a regulační armatury, tepelné výměníky, uzavírací armatury, oběhová čerpadla nebo měřiče spotřeby tepla.

IVAR.DIRTSTOP

Prvním výrobkem pro ochranu otopných systémů spadajícím do skupiny silné trojky jsou magnetické filtry. V nabídce společnosti IVAR CS spol. s r.o. jsou dva typy magnetických filtrů, IVAR.DIRTSTOP®IVAR.DIRTSTOP® XL. Magnetické filtry separují z otopných systémů nemagnetické a magnetické nečistoty, které mohou být příčinou poškození oběhových čerpadel, regulačních prvků nebo měřičů spotřeby tepla, zlepšují tepelnou výměnu, zvyšují celkovou účinnost otopného systému a chrání jej po mnoho let díky pravidelné údržbě a čištění.

Nabízené magnetické filtry jsou vybaveny silným trvalým neodymovým magnetem s diametrální polarizací, který účinně separuje nečistoty železitého původu. Vyzkoušená a patentovaná technologie silného permanentního magnetu zaručuje prakticky 100% odstranění oxidu železnatého již při prvním průtoku otopné vody magnetickým filtrem. Filtrační sítko pak separuje i všechny nečistoty nemagnetického původu.

IVAR.DIRTSTOP® je magnetický filtr s dvojitou filtrační funkcí, která zabezpečuje separaci (odloučení) všech magnetických a nemagnetických nečistot při jednom průtoku média magnetickým filtrem. Díky patentované otočné vložce zaručuje maximální filtrační účinnost v jakékoli variabilní pozici instalace a může být instalován v otopných systémech s různými zdroji vytápění, ať už se jedná o kotle, tepelná čerpadla nebo jiné zdroje tepla. Pokud se topné médium používá alternativně i pro chlazení v létě, musí být IVAR.DIRTSTOP® dostatečně izolován.

Typ

IVAR.DIRTSTOP®

IVAR.DIRTSTOP XL®

Maximální provozní tlak

PN 3

PN 3

Rozsah provozní teploty

0 až +90 °C

0 až +90 °C

Magnet

na bázi neodymu,

magnetická indukce B = 1,2 T

(12.000 G)

na bázi neodymu,

magnetická indukce B = 1,4 T

(14.000 G)

Filtrační sítko

porozita 800 µm

porozita 800 µm

Materiál filtračního sítka

nerezová ocel AISI 304

nerezová ocel AISI 304

Kompatibilní kapaliny

voda / koncentrace glykolu

(max. 50 %)

voda / koncentrace glykolu

(max. 50 %)

Maximální průtok

1,46 m³/h

5/4” F; 6,75 m³/h

Připojovací závit

vnější / vnitřní 3/4″ MF

vnitřní / vnitřní 3/4″ FF ÷ 5/4″ FF

Materiál

technopolymer IXEF®; mosaz CW617N; těsnění EPDM; plast PA

technopolymer IXEF®; mosaz CW617N; těsnění EPDM; plast PA

Patentovaná otočná vložka magnetického filtru IVAR.DIRTSTOP® zajišťuje, aby otopná voda prošla vždy filtračním sítkem v jakékoli ze čtyř variabilních instalačních pozic, a zabezpečila tak maximální filtrační účinek. Instalace do rozvodu je možná ve čtyřech variabilních pozicích přestavěním patentované otočné vložky. Silný neodymový magnet s diametrální polarizací vyvíjí silné homogenní magnetické pole, čímž maximalizuje zachycování magnetických nečistot. Extrémně kompaktní tělo magnetického filtru zajišťuje snadnou instalaci pod kotel s nízkými nároky na prostor a disponuje velkou odkalovací komorou otočnou o 360 stupňů s integrovaným kulovým uzávěrem pro odvod nečistot, a také snadné a rychlé čištění. IVAR.DIRTSTOP® je dodáván ve variabilním bílém nebo šedém barevném provedení.

IVAR.DIRTSTOP® XL je vysoce účinný magnetický filtr s trojitou separační funkcí k odloučení nečistot z otopné vody. Princip silného duálního neodymového magnetu separuje všechny nečistoty magnetické (železité) a cyklonový efekt průtoku otopné vody i nečistoty nemagnetické (mechanické), to vše při jednom průtoku média magnetickým filtrem. Filtrační sítko pak dokončuje celou filtrační operaci, která je dále zvýhodněna o velký objem odkalovací nádoby pro dekantaci nečistot.

Instalace magnetického filtru IVAR.DIRTSTOP® XL je nezbytná ve středně velkých systémech vytápění pro zlepšení tepelné výměny, zvýšení účinnosti a ochranu otopného systému v průběhu času díky své trojité funkci. Instalace do rozvodu je možná v jakékoli poloze, horizontální, vertikální i šikmé.

Oba typy magnetických filtrů řady DIRTSTOP® kombinují trvalou a účinnou ochranu s kompaktními rozměry a velmi snadnou instalací, údržbou a čištěním bez potřeby vypouštění systému.

zapojeni.jpeg

Instalace magnetických filtrů IVAR.DIRTSTOP® se realizuje na vratné potrubí otopného systému, před zdroj tepla, aby mohlo dojít k odloučení železitých a neželezitých nečistot ze systému dříve, než dosáhnou samotného zdroje tepla.

IVAR.BRIX

Druhým důležitým výrobkem spadajícím do skupiny silné trojky je neutralizátor kyselého kondenzátu IVAR.BRIX, který se instaluje do odvodu kondenzátu u kondenzačních kotlů. Tento typ kotlů je schopen získávat další teplo kondenzací vodních par z kouřových spalin ještě předtím, než jsou komínem odvedeny do venkovního prostoru. Spalováním zemního plynu však vzniká i oxid uhličitý (CO2), který kondenzát silně okyseluje (snižuje jeho hodnotu pH). Kondenzát je poté velmi korozivní a potenciálně nebezpečný pro odpadní systémy. Po instalaci neutralizátoru kyselého kondenzátu IVAR.BRIX protéká kyselý kondenzát přes jeho náplň z uhličitanu vápenatého (CaCO3), který jej neutralizuje. Hodnota pH kondenzátu se zvýší (na pH >6), a tak je možné jej bezpečně vypouštět do odpadní kanalizace.

brix.jpeg

Ukázka instalace IVAR.BRIX pod kondenzační kotel s odpadem do kanalizace

Pokud bychom měli shrnout hlavní výhody IVAR.BRIX, pak je to především:

 • PROCES NEUTRALIZACE - snížení rizika koroze vlivem kyselého kondenzátu
 • RYCHLÁ A SNADNÁ ÚDRŽBA – snadné doplnění neutralizační náplně do nerezové vložky
 • OTOČNÉ PŘIPOJENÍ – možnost přizpůsobení různým instalačním pozicím
 • VELMI KOMPAKTNÍ - instalace zařízení přímo pod kondenzační kotel
 • KONTROLA STAVU NÁPLNĚ - průhledné tělo nádobky umožňuje kontrolu stavu neutralizační náplně

IVAR.POLIFEMO

Třetím a posledním výrobkem jsou proporcionální dávkovače polyfosfátů a silikátů IVAR.POLIFEMO®, IVAR.POLIFEMO EXTRA® a IVAR.POLIFEMO 1″, které se instalují na přívodní potrubí studené vody před zdroj tepla, zásobníkový ohřívač TV, pračku nebo myčku nádobí, a to pro snížení rizika usazenin vodního kamene a koroze kovových částí při přípravě teplé vody.

Nové dávkovače polyfosfátů a silikátů POLIFEMO® jsou výrobky bez pohyblivých částí, které uvolňují potravinářské polyfosfáty a silikáty do studené užitkové vody. Dávkování těchto látek je úměrné průtoku vody vstupním potrubím a proporcionálním dávkovačem, kdy je odebíráno správné množství nasyceného roztoku ze zásobníku dávkovače. Princip dávkování je založen na tlakových rozdílech vytvořených v dávkovači při určitém průtoku vody a přítomnosti integrovaného filtru mechanických nečistot z nerezové oceli AISI 304.

POLIFEMO® má tři provozní funkce:

 • Ochrana před usazováním vodního kamene
 • Ochrana proti korozi
 • Filtrace mechanických nečistot

POLIFEMO-123.jpeg

IVAR.POLIFEMO, IVAR.POLIFEMO EXTRA, IVAR.POLIFEMO 1″

Proporcionální dávkovače POLIFEMO® dodávané s připojovacím rozměrem 1/2″ a 1″ jsou vybaveny speciálním obtokovým ventilem, který umožňuje doplňování a čištění bez přerušení provozního režimu. Použití polyfosfátů a silikátů pro prevenci usazování vodního kamene je možné u středně tvrdé až tvrdé vody do 30 °F, nad tuto úroveň tvrdosti pak doporučujeme instalovat profesionální změkčovač IVAR.DEVAP-KAB pro ochranu celého systému.

Typ

POLIFEMO®

POLIFEMO EXTRA®

POLIFEMO® 1″

Maximální provozní tlak

PN 10

Rozsah provozní teploty

+5 až +40 °C

Průtokový součinitel Kv

2,50 m³/h

2,50 m³/h

14,60 m³/h

Orientační max. průtok

30 l/min

30 l/min

172 l/min

Množství upravené vody

50 m³

50 m³

100 m³

Připojovací rozměr

1/2″ F

1/2″ F

1″ F

Životnost náplně

6 měsíců

6 měsíců

12 měsíců

Filtrační sítko

500 µm; nerez

500 µm; nerez

500 µm; nerez

Hlavní výhody proporcionálních dávkovačů POLIFEMO®

 • Ochrana proti usazování vodního kamene
 • Proporcionální dávkování
 • Filtrace mechanických nečistot
 • Snadná kontrola stavu náplně
 • Robustnost a spolehlivost
 • Jednoduchá instalace
 • Dlouhá životnost náplně

lVAR.POLIFEMO® připojovací rozměr 1/2″ F a náplň osmi polyfosfátových kuliček
lVAR.POLIFEMO® EXTRA připojovací rozměr 1/2″ F a náplň šestnácti polyfosfátových kuliček
lVAR.POLIFEMO® 1″ připojovací rozměr 1″ F a náplň šestnácti polyfosfátových kuliček

Závěrem bychom chtěli podotknout, že jakákoli investice do výrobků zde uvedených se v průběhu času rozhodně ukáže jako investicí opodstatněnou a svojí funkcí účelnou. Moderní otopné systémy nejsou investičně levná zařízení, a proto by jejich součástí měly rozhodně být prvky zabezpečující jejich optimální funkčnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost. Pokud budou při projekčním návrhu nebo samotné realizaci opomenuty, škody nebo zvýšené servisní náklady z toho plynoucí prakticky vždy přesáhnou náklady prvotní investice do těchto výrobků. V současné době jsou uvedené výrobky předmětem AKCE 2023.

V případě dalších doplňujících dotazů kontaktujte společnost IVAR CS na e-mailové adrese info@ivarcs.cz.

 

Miroslav Kotrouš, technický manažer
IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023