Dotace na tepelná čerpadla v roce 2022

V letošním roce je stále možné získat dotace na tepelná čerpadla z programu Kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená úsporám 2021. U programu Kotlíkových dotací proběhla změna a je určená pouze pro nízkopříjmové domácnosti, ostatní žadatelé mohou…
Dotace na tepelná čerpadla v roce 2022

V letošním roce je stále možné získat dotace na tepelná čerpadla z programu Kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená úsporám 2021. U programu Kotlíkových dotací proběhla změna a je určená pouze pro nízkopříjmové domácnosti, ostatní žadatelé mohou využít programu Nová zelená úsporám bez dokládání příjmů. Více v popisu níže.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE

shutterstock-1401686720-0-1x.jpeg

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem?

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Na tepelné čerpadlo lze získat v tomto programu až 95 % způsobilých výdajů. Stále je takto podpořena výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Maximální částka dotace činí 130.000,- Kč.

Více informací zde

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021

tit21.jpeg

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy. Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Získat lze dle instalovaného opatření:

 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč

 

Jak požádat o dotaci

Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

 

Za jakých podmínek získáte dotaci

Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy

Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to

 

Dále lze získat dotaci na více produktů z nabídky IVAR CS spol. s r.o. :

 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

montaz2-SL-kopie-0-1x.jpeg

 • Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

solar-gaeab13df5-640.jpeg

 • Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

h-allg-f-000140-01-0-1x.jpeg

 

V rámci celé České republiky spolupracujeme s několika firmami, které zajistí kompletní vyřízení dotací na „klíč“. Neváhejte se tedy obrátit na naše obchodní zástupce, kteří Vás navedou tím správným směrem.

Pro výběr vhodného výrobku registrovaného v seznamu pro oba výše uvedené dotační tituly navštivte tuto stránku nebo požádejte o aktualizovaný seznam našich výrobků pro účely dotačních titulů naše obchodní zástupce.

Více informací o jednotlivých možnostech získání dotačních titulů na níže uvedených odkazech.

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Soubory

Související kategorie

Související články

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024