Dotace na tepelná čerpadla v roce 2022

V letošním roce je stále možné získat dotace na tepelná čerpadla z programu Kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená úsporám 2021. U programu Kotlíkových dotací proběhla změna a je určená pouze pro nízkopříjmové domácnosti, ostatní žadatelé mohou…
Dotace na tepelná čerpadla v roce 2022

V letošním roce je stále možné získat dotace na tepelná čerpadla z programu Kotlíkových dotací nebo z programu Nová zelená úsporám 2021. U programu Kotlíkových dotací proběhla změna a je určená pouze pro nízkopříjmové domácnosti, ostatní žadatelé mohou využít programu Nová zelená úsporám bez dokládání příjmů. Více v popisu níže.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE

shutterstock-1401686720-0-1x.jpeg

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem?

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Na tepelné čerpadlo lze získat v tomto programu až 95 % způsobilých výdajů. Stále je takto podpořena výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Maximální částka dotace činí 130.000,- Kč.

Více informací zde

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021

tit21.jpeg

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy. Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Získat lze dle instalovaného opatření:

 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč

 

Jak požádat o dotaci

Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

 

Za jakých podmínek získáte dotaci

Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy

Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to

 

Dále lze získat dotaci na více produktů z nabídky IVAR CS spol. s r.o. :

 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

montaz2-SL-kopie-0-1x.jpeg

 • Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

solar-gaeab13df5-640.jpeg

 • Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

h-allg-f-000140-01-0-1x.jpeg

 

V rámci celé České republiky spolupracujeme s několika firmami, které zajistí kompletní vyřízení dotací na „klíč“. Neváhejte se tedy obrátit na naše obchodní zástupce, kteří Vás navedou tím správným směrem.

Pro výběr vhodného výrobku registrovaného v seznamu pro oba výše uvedené dotační tituly navštivte tuto stránku nebo požádejte o aktualizovaný seznam našich výrobků pro účely dotačních titulů naše obchodní zástupce.

Více informací o jednotlivých možnostech získání dotačních titulů na níže uvedených odkazech.

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Soubory

Související kategorie

Související články

Nová akce na modulární systém rozdělovačů IVAR.MODUSYS, platnost od 15. 8. 2022

Nová akce na modulární systém rozdělovačů IVAR.MODUSYS, platnost od 15. 8. 2022

Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

Automatické čerpadlo DAB.DTRON 3 pro systémy s využitím dešťové vody

Automatické čerpadlo DAB.DTRON 3 pro systémy s využitím dešťové vody