ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

Společnost IVAR CS zareagovala na často se opakující požadavky ze strany našich odběratelů na elektrické zásobníkové ohřívače teplé vody a zařadila do své nabídky novou řadu těchto výrobků.
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

Společnost IVAR CS zareagovala na často se opakující požadavky ze strany našich odběratelů na elektrické zásobníkové ohřívače teplé vody a zařadila do své nabídky novou řadu těchto výrobků.

Nové elektrické zásobníkové ohřívače teplé vody typového označení IVAR.SE se dodávají v objemech 80, 100 a 120 l. Montážní konzola, která je součástí dodávky, umožňuje jednoduchou a rychlou vertikální instalaci na stěnu. Nastavení požadované teploty teplé vody se provádí jednoduchým otočným voličem do maximální nastavitelné teploty 65 °C. Samozřejmostí každého zásobníkového ohřívače teplé vody je hořčíková anoda jako ochrana před bludnými proudy. Vnitřní povrchová úprava SMALGLASS má atest na pitnou vodu v souladu s Vyhláškou č. 409/2005 Sb.

I přesto, že je zásobníkový ohřívač teplé vody vybaven výše zmíněnou vnitřní povrchovou úpravou SMALGLASS, neznamená to, že se jedná o 100% ochranu proti vnitřní korozi. Jak je všeobecně známo, ohřevem teplé vody dochází k její roztažnosti, která může mít za následek až 3% zvětšení objemu. S nárůstem objemu vody dochází v zásobníkovém ohřívači teplé vody i k nežádoucímu nárůstu tlaku, který je nutné eliminovat. Nadměrnému tlaku jsou vystaveny především stěny nádoby s antikorozní povrchovou úpravou SMALGLASS, u které by mohlo dojít vlivem tlakového zatížení ke vzniku mikrotrhlin. Narušení vnitřní antikorozní vrstvy mikrotrhlinami pak není schopno zabezpečit dokonalou antikorozní ochranu, dochází ke korozi a snížení životnosti zásobníkového ohřívače teplé vody.

Z tohoto důvodu je velmi důležité neopomenout při instalaci, pro pokrytí zvětšujícího se objemu a tlaku teplé vody, bezpečnostní skupinu IVAR.G 501expanzní nádobu IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL odpovídajícího objemu viz tabulka níže. Uvedené bezpečnostní prvky mají zásadní vliv na životnost elektrického zásobníkového ohřívače vody.

Objem ohřívače vody Doporučený objem expanzní nádoby
75 litrů 5 litrů
100 ÷ 150 litrů 8 litrů
200 litrů 11,4 litrů

Během fáze ohřevu teplé vody je mírné odkapávání pojistného přetlakového ventilu, který je součástí bezpečnostní pojistné skupiny IVAR.G 501, zcela normální, a to v důsledku zvýšení tlaku v elektrickém zásobníkovém ohřívači teplé vody. Proto je nutné napojit vypouštěcí vývod pojistného přetlakového ventilu bezpečnostní pojistné skupiny IVAR.G 501 na svisle dolů instalované odtokové potrubí, které musí být bez kondenzace, vlivu mrazu a vždy otevřené. Pojistný přetlakový ventil by měl být pravidelně servisován, aby se odstranil vodní kámen a ověřila se jeho správná funkce.

V případě zájmu o technické podklady k uvedeným produktům kontaktujte obchodně-technické oddělení dodavatele, společnost IVAR CS spol. s r.o.

 

Miroslav Kotrouš, technický manažer
IVAR CS spol. s r.o.

Související produkty

Související kategorie

Související články

Vyjádření k novému provedení regulačních šroubení

Vyjádření k novému provedení regulačních šroubení

ZDARMA nová verze návrhového software HT2000 V 9.2

ZDARMA nová verze návrhového software HT2000 V 9.2

NOVÉ KOTLOVÉ MODULY IVAR  PRO PŘÍPRAVU OTOPNÉ VODY

NOVÉ KOTLOVÉ MODULY IVAR PRO PŘÍPRAVU OTOPNÉ VODY