Filtrace mechanických nečistot

Filtrace mechanických nečistot vstupní vody snižuje riziko poškození instalovaných výtokových, uzavíracích, regulačních i specializovaných armatur
Filtrace mechanických nečistot

O co se vlastně jedná?

Mechanické nečistoty běžně obsažené ve vodě reprezentují obvykle drobné částečky rzi, různý kal, jemný písek, uvolněné kousky usazenin atd. Tyto částice mívají různou velikost od několika mikrometrů (1 µm = 0,001 mm) až třeba po několik desetin milimetru. Právě ony bývají příčinou řady poruch uzavíracích armatur nebo zařízení spojených s vodovodním řadem. Problém se zvýšeným výskytem tohoto znečištění lze snadno vyřešit instalací filtru na přívodu vody do objektu.

Filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě je velmi důležitým prvkem na hlavních vstupech vodárenských rozvodů do všech druhů objektů. Filtrace mechanických nečistot vstupní vody snižuje riziko poškození instalovaných výtokových, uzavíracích, regulačních i specializovaných armatur. Obecně se proto doporučuje použít filtraci mechanických nečistot vstupní vody před všechny důležité části nebo funkční skupiny vodárenských rozvodů. 

Většina typů filtrů mechanických nečistot vstupní vody pracuje na principu filtrační vložky umístěné v nádobce filtru, která je napojena do proudu přitékající vody a zachycuje mechanické nečistoty větší, než je porozita (vyjadřuje se v jednotkách µm) použité filtrační vložky. Pokud se neuvádí jinak, jsou nejběžnější filtry určeny pro „studenou vodu“ tj. pro teploty vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C.

Jaké používáme filtrační vložky

Korpusy filtrů mechanických nečistot jsou nejčastěji osazeny omyvatelnými filtračními vložkami, které se vyrábí z polypropylenu a jejichž povrch je tvořen klasickou síťovinou, nebo v poslední době stále populárnější verzí, kde jsou vlákna za tepla „zesíťována“ do požadované porozity. U nerezových vložek je skelet opleten nerezovými drátky nebo jsou otvory vypáleny laserem do hladkého plechu. Velikosti ok se pohybují od 80 do 100 µm.

Jednorázové standardní filtrační vložky jsou obvykle navinuty z bavlněných vláken pro zachycování nečistot velikosti od 1 do 80 µm. Tyto filtrační vložky z organických materiálů se však nedoporučují pro pitnou vodu, protože při zanedbání pravidelné výměny, se mohou stát zdrojem velmi nepříjemných mikrobiologických kontaminací.

V některých případech, např. u větších ohříváků teplé vody, je třeba filtrovat i vodu teplejší. K tomuto účelu jsou určeny celokovové filtry s filtračními vložkami z nerezové oceli, vybavené jedním nebo dvěma manometry pro sledování zanášení filtrační vložky. Voda, kterou používáme pro vodovody, ať je jímána z jakýchkoli zdrojů, obsahuje vždy určité množství mechanických částic, jejichž zachycování se řeší standardními filtry, ale také rozpuštěných látek, které je možno odstraňovat specializovanými sloupcovými filtry.

Rozdělení filtrů mechanických nečistot

Filtry mechanických nečistot je možno rozdělit na několik kategorií. Jednak podle průtoku vody a připojovací dimenze, dále pak podle konstrukce na standardní filtry dvoudílné (nádobka filtru se šroubuje přímo do hlavy filtru), třídílné (nádobka je fixována do hlavy filtru masívní převlečnou maticí) a filtry s mechanismem cyklonového odkalování. Detailněji lze volit cyklonové filtry s možností připojení i na vertikální potrubí.

Filtry 5“ – GEL.DEPURA 550 PP

Jedná se o klasické, třídílné filtry mechanických nečistot s přímým napojením v dimenzi od ½“ do 1“, s možností použití filtračních vložek o délce 5“ (= 127 mm). Stavební délka je 130 mm, celková výška pak 220 mm. Podle použité filtrační vložky je teoretický průtok od 2,25 až do max. 3,75 m3/hod. V sortimentu máme buď 5“ filtry bez filtračních vložek (k dispozici jsou z vinutého vlákna, PP a nerezu) nebo lze objednávat 5“ filtry s již osazenými filtračními vložkami z PP nebo nerezu. 

Filtry 10“ – GEL.DEPURA 1000 PP

I v tomto případě se jedná se o klasické, třídílné filtry mechanických nečistot s přímým napojením v dimenzi od ¾“do 1“, s možností použití filtračních vložek o délce 10“ (= 254 mm). Stavební délka filtru je také 130 mm, ale celková výška se zvýšila na 330 mm. Podle použité filtrační vložky je teoretický průtok od 2,25 až do max. 3,75 m3/hod., ale filtrační vložky mají dvojnásobnou filtrační plochou oproti předchozímu typu. V sortimentu máme buď 10“ filtry bez filtračních vložek (k dispozici jsou z vinutého vlákna, PP a nerezu) nebo lze objednávat 10“ filtry s již osazenými filtračními vložkami z PP nebo nerezu. 

Filtry 10“ – GEL.DEPURA 1000/3000 a OT/OTR

Typová řada třídílných filtrů GEL.DEPURA 1000/3000 v materiálovém složení OT/OTR se dodává v dimenzích 1“, 1½“ a 2“ a od předešlé řady filtrů se liší použitím mosazné hlavy se standardní nádobkou (verze OT) nebo použitím mosazné hlavy s nádobkou z materiálu Trogamid (verze OTR se zvýšenou tlakovou odolností a pro teplotu vody až do 85 °C).  Filtrační vložky pro tyto filtry mají délku 10“ (= 254 mm), ale lze použít pouze filtrační vložky s označením 10“/3000). Stavební délka filtru je 130 mm a celková výška je 360 mm. Ve verzích GEL.DEPURA 3000 je výrobcem deklarovaný průtok 10,5 m3/hod pro dimenzi 1½“ a 11,5 m3/hod pro dimenzi 2“.

Cyklonové odkalovací filtry 10“ – GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP a 3000 OT

Typová řada třídílných odkalovacích filtrů GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP má plastovou hlavu filtru a dodává se v dimenzích ½“, ¾“ a 1“; konstrukčně obdobné filtry GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT však mají mosaznou hlavu a jsou dostupné v dimenzích 1½“ a 2“. Obě tyto řady mají připojení v osové rovině a mohou být použity pouze pro horizontální potrubí, na spodní straně jsou vybaveny odkalovacím kohoutem pro spirální/cyklonový oplach filtrační vložky (vývod z filtru je nutno napojit na kanalizační odpad). Filtry jsou již z výroby osazeny 10“ filtračními vložkami z hladkého nerezového plechu o porozitě 90 µm (typ GEL. 90 µm NEREZ FLAT - pro filtry GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT lze použít pouze filtrační vložky s označením 10“/3000. Stavební délka filtru GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP je 130 mm a celková výška je 430 mm, u filtru GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT je to 160 mm a celková výška je 420 mm. Ve verzích GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP je výrobcem deklarovaný průtok 2,0 až 3,5 m3/hod podle dimenze, GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT v dimenzi 1½“ má průtok 11,0 m3/hod a pro dimenzi 2“ průtok 11,0 m3/hod.

Nejnovější cyklonové odkalovací filtry 10“ – GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI a 3000 SI

Typová řada třídílných odkalovacích filtrů GEL.DEPURA CYCLON 1000/3000 SI mají plastovou hlavu filtru a verze 1000 SI se dodávají v dimenzích 1“ a 1¼“, verze 3000 SI v dimenzích 1½“ a 2“. Obě tyto řady mají otočné připojení na zadní části a mohou být použity jak pro horizontální, tak pro vertikální potrubí. Na spodní straně jsou stejně vybaveny odkalovacím kohoutem pro spirální/cyklonový oplach filtrační vložky (vývod z filtru je nutno napojit na kanalizační odpad). Filtry jsou již z výroby osazeny 10“ filtračními vložkami z hladkého nerezového plechu o porozitě 90 µm (typ GEL. 90 µm NEREZ FLAT - pro filtry GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT lze použít pouze filtrační vložky s označením 10“/3000). Stavební délka filtru GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI u dimenze 1“ je 180 mm, celková výška 490 mm u dimenze 1¼“ je to 230 mm a 490 mm. U filtrů GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT dimenze 1½“ je to 190 mm, výška na 490 mm, dimenze 2“ je to 190 mm, výška na 490 mm. Ve verzích GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI je výrobcem deklarovaný průtok 3,5 m3/hod,  GEL.DEPURA CYCLON 3000 SI má průtok  8,0 m3/hod.

Výrobcem uváděné průtoky u jednotlivých filtrů jsou měřeny na „čistých“ filtračních vložkách s tlakovou ztrátou Δp = 0,2 bar. V provozu je nutno počítat se zanášením vložek a zvyšující se tlakovou ztrátou v závislosti na typu a množství mechanických nečistot. Aby nedošlo k destrukci filtračních vložek, před a za každým filtrem mechanických nečistot výrobce předepisuje nainstalovat manometry, na kterých je v provozu možno odečítat rozdíl tlaků při zanášení filtrační vložky a v případě, že tento diferenční tlak bude větší než cca 0,5 - 0,7 bar, je třeba bezodkladně provést vyčištění nebo výměnu filtrační vložky. Pro snadné provádění této údržby je v nabídce montážní klíč. Pro vyjmutí a vyčištění filtrační vložky se použijí kulové uzávěry před a za filtrem a pro odtlakování odvzdušňovací ventilek na hlavě filtru. V případě nutnosti se pustí voda do objektu bezpečnostním by-passem (viz schéma níže).  

Schéma zapojení filtrů do obtoku s manometry (pro kontrolu zanesení filtru a snadné čištění):

instalace-cz.jpeg

Získejte více informací

Chcete-li se dozvědět více o zařízeních na změkčování vody, navštivte přímo naše internetové stránky nebo se s dotazy obraťte na technické oddělení, popř. obchodního zástupce ve vaší oblasti z kontaktů na odkazu obchodně-technická kancelář společnosti IVAR CS.

Za společnost IVAR CS spol. s r.o
Ing. Vladimír Zumr

Související produkty