Instalace plynovodů v zemi, podlaze a stěnách v systému ALPEX-GAS

1. 10. 2019 to bude přesně 10 let, co se nám po dlouhém úsilí podařilo prosadit nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar s využitím vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS. To, co bylo v období certifikace v ČR považováno…
Instalace plynovodů v zemi, podlaze a stěnách v systému ALPEX-GAS

1. 10. 2019 to bude přesně 10 let, co se nám po dlouhém úsilí podařilo prosadit nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar s využitím vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS. To, co bylo v období certifikace v ČR považováno za „nové řešení rozvodů plynu“, bylo už v mnoha zemích Evropské unie běžnou praxí více jak 15 let. Navzdory různým překážkám ukázal systém ALPEX-GAS v plné síle všechny své přednosti a kvalitu a začal se používat stále častěji jako alternativní řešení ke stávajícím tradičním systémům rozvodu plynu v budovách.

Z pohledu investorů je velmi oceňována technologie samotné instalace, která upřednostňuje vysoké bezpečnostní standardy, jako např. povinnost instalace bezpečnostních protipožárních armatur, ale i instalace plynotěsných chrániček, které umožňují v případě úniku plynu jeho odvětrání do venkovního prostoru a tím zamezí jeho akumulaci uvnitř objektu a rizikům z toho plynoucích. Velkou výhodou systému ALPEX-GAS je možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích podlah a stěn, což přispívá ke stále častěji vyžadované estetice čistoty interiérů.

schema-do-clanku11.jpg

Instalace plynovodu ALPEX-GAS v konstrukci podlahy

  1. Povrchová vrstva podlahy
  2. Vyrovnávací izolační vrstva
  3. Základní betonová vrstva

Výhody instalace plynu v systému ALPEX-GAS

  • Skryté vedení vkonstrukci podlah a stěn
  • Rychlost a variabilita instalace
  • Flexibilita smenším počtem spojů díky možnostem systému
  • Nižší pořizovací náklady
  • Vysoká bezpečnost

Certifikované realizační firmy zabývající se instalacemi plynovodů velmi často oceňují rychlost a variabilitu instalace s možností vnějšího vedení plynu v zemi od HUP (Hlavní Uzávěr Plynu) skrze obvodovou zeď objektu bez nutnosti přechodu na ocelové potrubí, vnitřní vedení plynovodu v konstrukci podlah a instalace ve zdech bez potřeby ocelového krytí. Využitím ohebnosti a tvarové stálosti vícevrstvých trubek ALPEX-GAS se významným způsobem eliminuje i množství spojů na trase plynovodu. Za ideálního stavu s připojením jednoho plynového spotřebiče je například možné celou trasu plynovodu od HUP až ke koncové plynové nástěnce realizovat pouze s dvěma spoji. Důležitým faktorem při rozhodování bývá také dostupnost systémových komponentů ALPEX-GAS v obchodní síti a podrobně vypracované návody pro jejich použití. Závazné podmínky pro projekční návrh, instalaci, provoz a údržbu jsou pak předmětem normy PTN 704 05.

schema-do-clanku22.jpg

Instalace plynovodu ALPEX-GAS v konstrukci stěny

Společnost IVAR CS jako výhradní zastoupení německého výrobce, společnosti FRÄNKISCHE pro Českou a Slovenskou republiku dokázal, že se systém rozvodu plynovodů ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS nejenom prosadil, ale každoročně získává větší podíly na trhu v oblasti domovních plynoinstalací.

Získejte více informací o produktech

Chcete se dozvědět více o rozvodech plynu v systému ALPEX-GAS? Navštivte produktové stránky na našem webu nebo kontaktujte obchodně-technickou kancelář společnosti IVAR CS.

 

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Soubory

Související produkty

Související kategorie

Související články

Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia

Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia

Systém rozvodů plynovodů ve vícevrstvém potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Systém rozvodů plynovodů ve vícevrstvém potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Komfortní podlahové vytápění

Komfortní podlahové vytápění