IVAR.K2 – podomítkové plynové rozdělovače pro skryté vedení plynovodu

Moderními trendy splňujícími vysoké požadavky v oblasti dopravní kapacity, bezpečnosti a životnosti jsou i skryté instalace plynovodů v konstrukci zdí a podlah, které jsou z hlediska požární bezpečnosti považovány za protipožární lože
IVAR.K2 – podomítkové plynové rozdělovače pro skryté vedení plynovodu

Italská společnost TECO byla založena v roce 1987 a každým rokem upevňuje svoji pozici na trhu v oblasti plynových uzávěrů.

U odborné veřejnosti vstoupila do podvědomí jako významný výrobce v sektoru uzavíracích a bezpečnostních armatur pro ovládání, řízení a kontrolu plynu, vzduchu a kapalin. Jedním z těchto výrobků jsou i plynové podomítkové rozdělovače řady IVAR.K2.

Pokud to charakter nebo dispozice objektu umožní, nabízí se ideální možnost pro tento typ instalace, který je možné realizovat v systému vícevrstvých trubek ALPEX-GAS. Nezbytnou součástí každé plynové instalace jsou uzavírací prvky, které musí být vhodně voleny vzhledem k typu plynového rozvodu. Jestliže je rozhodnuto o skrytém vedení plynovodu, vstupuje do hry široká nabídka kvalitních uzavíracích a rozdělovacích prvků z nabídky společnosti IVAR CS.

Moderní vedení plynovodů za využití nadčasových plynových armatur

Jedním z nich jsou plynové podomítkové rozdělovače typové řady IVAR.K2 dodávané v několika provedeních. A kde vzniká požadavek na tyto typy výrobků? Jakmile se chce odborná realizační firma při instalaci plynovodu, např. v podlaze, vyhnout lisovaným nerozebíratelným spojům, může použít pro rozvětvení hlavní větve plynovodu pro zásobování plynem jednotlivých spotřebičů plynové podomítkové rozdělovače. Instalace se provádí do předem vysekané drážky ve zdi, skrze kterou vede plynovod.

Integrovaná tlaková zátka - rychlá a snadná kontrola těsnosti plynovodu a provozního přetlaku

Plynové podomítkové rozdělovače umožňují rozvětvení plynovodu dle typu uzavírání hlavního přívodu na vstupu do rozdělovače nebo uzavírání jednotlivých výstupů z rozdělovače. Velmi důležitým a moderním technickým prvkem všech typů plynových rozdělovačů je integrovaná tzv. tlaková zátka umožňující realizační firmě rychlým a jednoduchým způsobem měření těsnosti plynovodu a provozního přetlaku plynu v rozvodu. Tlakovou zátkou je umožněna rychlá instalace měřicího nástavce a připojení měřicího zařízení. Významným způsobem se tak zjednodušuje a zkracuje čas pro kontrolu těsnosti plynoinstalace. Při demontáži tlakové zátky, montáži tlakového nástavce a připojení měřicího přístroje není třeba odborné způsobilosti k montáži a opravám dle vyhlášky 21/1979 Sb. v platném znění, neboť uvedená operace není spojena s únikem plynu (tzv. bezúniková technologie). Samotný proces kontroly netrvá déle jak 30 sekund.

instalace-copy-1.png

Měření těsnosti plynovodu a provozního přetlaku plynu v rozvodu tlakovou zátkou

Variabilita v nabídce umožňuje připojení, kontrolu a uzavírání několika spotřebičů

Plynové podomítkové rozdělovače se dodávají jako 2vývodové nebo 3vývodové, s uzavíracím kulovým uzávěrem na vstupu do plynového rozdělovače nebo s uzavíracími kulovými uzávěry na jednotlivých výstupech plynového rozdělovače a vizuální kontrolou pozice kulového uzávěru otevřeno / zavřeno. Použitelné jsou do maximálního provozního tlaku plynu 5 bar s teplotním rozsahem použitelnosti od -20 °C do + 60 °C. Svoji teplotní odolností +650 °C po dobu 30 minut splňují požadavek technické normy ČSN EN 1775/2008. Součástí dodávky je instalační krabice, do které se po obezdění instaluje samotné tělo plynového rozdělovače.

Maximální bezpečnost je garantována spolehlivým plynotěsným připojením TC

Pro zajištění absolutní těsnosti v místech připojení plynovodu na plynový rozdělovač a s ní související maximální bezpečnosti, mají plynové rozdělovače speciální připojovací rozměry na vstupech a výstupech pod označením TC, a to v provedení TC 3/4”TC 1”. Speciální připojovací šroubení na plyn typového označení IVAR.TC vybavené těsnicím O-kroužkem HNBR žluté barvy odolným proti působení zemního plynu není součástí plynového rozdělovače, a proto je nezbytné v případě objednávky specifikovat druh materiálu, ve kterém je rozvod plynovodu realizován.

V nabídce je připojovací šroubení pro plynovody vedené v oceli, v lisované mědi, pájené mědi nebo v systému ALPEX-GAS. Upozorňujeme, že provedení připojovacího rozměru TC není kompatibilní s připojovacím závitem Eurokonus, je proto povinností realizační firmy používat pouze připojovací šroubení plyn IVAR.TCIVAR.PT 5703-GAS.

ivar-tc.png

IVAR.TC

Moderní designové a barevné řešení pro dokonalé splynutí v interiérech

Plynové podomítkové rozdělovače nabízí vzhledem ke svému podomítkovému provedení nebývale vysoké estetické řešení ovládání uzavíracích prvků, nerušivé pro interiéry, což ocení především architekti a investoři. Krycí desky typového provedení IVAR.K 7 PLIVAR.KPLD 01, které pod odklopení umožňují uživateli přímé a rychlé ovládaní uzavíracích prvků, lze objednat v barevném provedení bílá, stříbrná a černá.

ivar-k-7-pl.jpg

Designová krycí deska

Závěrem bych chtěl upozornit, že instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace. Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu jako systému, musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci, a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

V případě dotazů je Vám k dispozici obchodně technické oddělení společnosti IVAR CS. Uvedené výrobky jsou dostupné v síti našich smluvních prodejců.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer