Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

V souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami vzniká legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Jednou z takových armatur je bezpečnostní nadprůtoková pojistka IVAR.GST, jejíž…
Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

V souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami vzniká legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Jednou z takových armatur je bezpečnostní nadprůtoková pojistka IVAR.GST, jejíž funkcí je zabraňovat průtoku plynu mechanicky poškozeným plynovodem.
A jakých plynovodů se to týká? Jsou to plynovody, které jsou vedené po stavebních konstrukcích v prostorech nebo místech se zvýšeným rizikem mechanického poškození vlivem např. pohybu automobilů, manipulačních prostředků nebo manipulace s materiály. 

Princip provozní funkčnosti nadprůtokové pojistky IVAR.GST

Nadprůtoková pojistka nebrání průtoku plynu, který svojí hodnotou průtoku nepřekračuje její nominální hodnotu. V okamžiku, kdy dojde k mechanickému poškození plynovodu a překročení maximálního nominálního průtoku Vgas, na který je pojistka dimenzovaná, dochází k uzavření průtoku do této poškozené části plynovodu. Po aktivaci a uzavření vlivem mechanického poškození plynovodu není tento stav neprosto těsný, což je dáno otvorem v uzavírací cloně, který umožňuje průtok o maximální hodnotě VL ≤ 37,5 l/h při tlaku 100 mbar. Účelem tohoto průtoku uzavřenou clonou je vyrovnat tlakové poměry před a za pojistkou po opravě mechanicky poškozené části plynovodu a umožnit tak její opětovné otevření a zprovoznění. Jedná se o reverzní funkci nadprůtokové pojistky IVAR.GST bez nutnosti její výměny. Upozorňujeme, že časový interval pro opětovné otevření bezpečnostní pojistky je přímo závislý na dimenzi použité pojistky a délce plynovodu, který má být opětovně zprovozněn, a proto je různý.

1.png

2.png

3.png

Garance kvality je základní předpoklad provozní spolehlivosti a bezpečosti

Nadprůtoková pojistka zaručuje bezpečnost a spolehlivost uzavření v rámci parametrů definovaných německou produktovou normou DVGW VP305-1.

Navzdory poměrně jednoduché konstrukci podléhají pojistky velmi přísné kontrole v průběhu výrobního procesu. Spolehlivost je garantována kvalitou jednotlivých komponentů a neustále se zlepšujícími výrobními procesy s testováním každého výrobku. Všechny vnitřní části jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly funkčnost v průběhu času. Pružina je před průtokem plynu plně (patentovaně) chráněna, aby se zabránilo kontaktu s jakýmikoli nečistotami, které by mohly v průběhu času změnit její parametry z hlediska funkčnosti, a tedy i bezpečnosti. Kromě toho je pojistka schopna tlumit jakékoli nárazové zvýšení průtoku v okamžiku startu plynového spotřebiče, který by mohl způsobit její uzavření.

Technické a provozní parametry

Bezpečnostní nadprůtokové pojistky se dodávají v závitovém provedení a dimenzích od 1/2” do 2” s volitelným nominálním průtokem Vgas od 1,6 do 16 m3/h, který je pro snazší identifikaci rozlišen barevně proužkem na těle bezpečnostní nadprůtokové pojistky. provozni-parametry.png

 

Rozsah provozního tlaku

15 ÷ 100 mbar

Rozsah provozní teploty

-20 °C +60 °C

Tlaková ztráta

ΔP ˂ 0,5 mbar (50 Pa)

Hodnota maximálního průtoku clonou v uzavřené poloze

VL ≤ 37,5 l/h při tlaku 100 mbar

Instalační požadavky

Instalace bezpečnostní nadprůtokové pojistky IVAR.GST musí být realizována v dosažitelných a volně přístupných místech ve vodorovné nebo svislé pozici (s průtokem směrem nahoru), kdy uzavírací faktor fs min. = 1,30 a fs max. = 1,45 zaručuje uzavírací průtok o 30 ÷ 40 % vyšší než její jmenovitý průtok. Tento výkonový parametr platí pouze při použití v plynovodech realizovaných v kovovém nebo plastovém potrubí. Samozřejmostí je při instalaci dodržet směr průtoku plynu vyznačený na těle bezpečnostní armatury.

Legislativní požadavky na autorizovanou realizační firmu

Při instalaci bezpečnostních plynových armatur je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití” vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem. Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace. Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu jako systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci, a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

V případě dalších dotazů Vám je k dispozici obchodně-technické oddělení společnosti IVAR CS. Uvedené výrobky jsou dostupné v plném rozsahu v síti našich smluvních velkoobchodních prodejců.

Za  IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023