Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí

Abychom dosáhli cílů Evropské unie v oblasti životního prostředí, energetiky a klimatu do roku 2050, musíme se více zaměřit na obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční energie a technologické inovace, jako jsou nejnovější řešení pro co nejlepší…
Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí

Abychom dosáhli cílů Evropské unie v oblasti životního prostředí, energetiky a klimatu do roku 2050, musíme se více zaměřit na obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční energie a technologické inovace, jako jsou nejnovější řešení pro co nejlepší využití solární tepelné energie. Přechod od znečišťujících a neobnovitelných zdrojů ke zdrojům obnovitelným, které jsou šetrné k životnímu prostředí, je také možný použitím kvalitního a inovativního systému pro rozvody sanitárních a otopných systémů s využitím lisovacích fitinků IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.

Solární tepelná energie je jednou ze „zelených” technologií, na které se musíme v nadcházejících letech více zaměřit, abychom dosáhli milníků udržitelnosti životního prostředí požadovaných Evropskou unií do roku 2030, a následně do roku 2050.

Cílem je přejít od neobnovitelných zdrojů energie, jako jsou fosilní paliva, k „čistým” a obnovitelným zdrojům energie. Mezi nejvýraznější a nejdostupnější energie „za nulovou cenu” je rozhodně ta pocházející ze slunce. Solární energie není jen zdrojem pro fotovoltaické panely sloužící k výrobě elektřiny, ale může být také použita k ohřevu kapalin. V druhém případě hovoříme o technologii „solární tepelné energie”.

1.jpeg

Solární tepelná energie zpočátku využívaná pouze k ohřevu hygienické teplé vody potřebné v našich domácnostech se díky významným technologickým inovacím v posledních deseti letech začala využívat i k vytápění a chlazení domů. Také tam, kde je solární energie široce dostupná, nebo kde jsou používány systémy „solárních pecí”, lze pro potřeby průmyslové výroby použít technologie založené na ohřevu kapalin prostřednictvím sluneční energie, což pomáhá vyhnout se využívání jiných, spíše znečišťujících zdrojů energie. Technologie, které jsou spjaty s využitím solární energie, učinily v uplynulých patnácti letech „obrovský skok”. Objem energie, kterou jsou schopny vyrábět, je takový, že může splňovat i celkové energetické požadavky výjimečně velkých budov, což významně přispívá ke splnění požadavků na čistou energii stanovených pro rok 2050.

S prakticky „nevyčerpatelným” zdrojem energie, jaký nám nabízí slunce, se v blízké budoucnosti zaměříme na využití solární tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody v domácnostech, vytápění a chlazení našich obytných prostor.

Díky technologickému pokroku bude solární tepelná energie zajišťovat stále větší množství energie, a bude se tak v budoucnu moct stát jediným zdrojem energie pro klimatizování prostor v mnoha budovách. Rozvody sanitárních a otopných systémů pak budou muset počítat se spolehlivým systémem lisovacích fitinků a potrubí, jako je systém IVAR.PRESS FITTING SYSTEM, který se snadno a rychle instaluje, a především je vyroben z ekologického materiálu šetrného k životnímu prostředí, jako je např. nerezová ocel.

Nerezové lisovací fitinky IVAR.INOX pro solární tepelné systémy: nejlepší potrubní systém usnadňující přenos energie

Dlouhá životnost v průběhu času, úplná recyklovatelnost a spolehlivost, to jsou některé z vítězných vlastností nerezových nebo ocelových lisovacích fitinků IVAR.PRESS, pokud jde o systémy určené k přepravě kapalin ohřívaných solární tepelnou energií.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba mít na paměti při výběru vhodného typu lisovacích fitinků a trubek, je jejich použitelnost ve vztahu ke zvolenému materiálu, maximální provozní teplotě, tlaku, a tedy k hodnotám, které mohou u solárních tepelných systémů nastat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou přepravovány kapaliny s teplotami, které mohou být extrémně vysoké, jsou solární tepelné systémy často vystaveny nepřetržité teplotní roztažnosti. V dlouhodobém horizontu má potrubní rozvod vyrobený z mědi (což je tenčí a tvárnější materiál) tendenci se deformovat. Z tohoto důvodu jsou v těchto aplikacích ocelové slitiny doporučovány jako nejvhodnější materiál.

Kromě vynikající adaptability na tepelnou roztažnost nabízí nerezová ocel IVAR.INOX vynikající mechanickou odolnost proti nárazům a dlouhou životnost lisovacích fitinků a trubek. Solární tepelný systém instalovaný z nerezové oceli IVAR.INOX může být bez problémů provozován několik desetiletí, pokud je pravidelně kontrolován a udržován.

Výhody systému ocelových lisovacích fitinků pro solární tepelné systémy

Jak jsme již uvedli, použití lisovacích fitinků systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM pro okruhy solární tepelné energie nabízí technické i kvalitativní výhody. Z hlediska strojírenského nabízí ocelové lisovací fitinky bezkonkurenční snadné a rychlé vytváření spojů. Vlastní spojení lisovacího fitinku s trubkou a vytvoření spoje tak trvá pouze několik sekund lisování pomocí pohodlného a lehkého lisovacího zařízení napájeného baterií.

3.jpeg

U lisovacích fitinků systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM se na rozdíl od svařování nepoužívá žádný otevřený plamen. Některé solární tepelné systémy používají pro udržení teploty směsi tekutin, které mohou být vysoce hořlavé a v těchto případech je jednoznačnou výhodou použití spojovací techniky lisování, která nepoužívá otevřeného plamene.

V katalogu výrobků společnosti IVAR CS je široká nabídka různých typů a variant lisovacích fitinků, aby byla zajištěna maximální kompatibilita s ostatními částmi solárního tepelného systému.

Které těsnicí O-kroužky lze použít v solárních tepelných systémech?

systému lisovaných fitinků IVAR.PRESS FITTING lze použít tři typy těsnicích O-kroužků, které lze použít v solárních tepelných systémech. Jejich výběr závisí hlavně na maximální provozní teplotě dosažené uvnitř systému a na přítomnosti nebo nepřítomnosti páry.

Těsnicí O-kroužky EPDM LBP - netěsné před zalisováním 4.jpeg

 

Černý těsnicí O-kroužek EPDM s funkcí úniku kapaliny před lisováním (netěsní před lisováním) lze použít v solárních systémech s maximálním provozním tlakem 16 barů a maximální provozní teplotou do +120 °C a v systémech s přítomností páry.

5.jpeg

Zelené a červené těsnicí O-kroužky FPM bez funkce úniku kapaliny před lisováním lze použít při instalaci solárních tepelných systémů s maximálním provozním tlakem 16 barů a maximální provozní teplotou do +180 °C. Nelze je použít v systémech s přítomností páry.

Budoucnost solární tepelné energie: od teplé užitkové vody a klimatizace po průmyslové procesy

Solární tepelné systémy byly původně vytvořené pouze pro zajištění ohřevu teplé užitkové vody. Díky různým technologickým inovacím implementovaným v průběhu doby, jsou solární tepelné systémy stále více využívány i ve složitějších odvětvích.

Stejně jako v případě vytápění budov může být kapalina ohřívána během dne solárními panely a skladována ve speciálních nádržích schopných udržovat její teplotu. K tomuto účelu se používá řada nových technologií schopných spotřebovávat minimální množství energie.

Díky použití kapalin schopných měnit stav a teplotu a prostřednictvím speciálních invertorových chladicích technologií lze solární tepelnou energii využít také k chlazení celých budov.

„Poslední hranicí” ve využití solárních teplených systémů je bezpochyby jejich využití v průmyslových procesech. Množství a kapacita, kterou lze nyní ze solární tepelné energie získat je taková, že může být také použita k ohřevu kapalin v průmyslové výrobě. Solární tepelnou energii lze využít nejenom k dosažení a udržení teploty kapalin v různých průmyslových procesech, ale i pro klimatizování pracovního prostředí.

Solární tepelná energie je nyní na tak vysoké technologické úrovni, že ji lze považovat za jeden z nejdůležitějších pilířů v oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů, které nám pomohou vykročit směrem ke stále ekologičtější budoucnosti.

6.jpeg

Pro realizaci přechodu na obnovitelné zdroje energie v odvětví vytápění a chlazení je zapotřebí naléhavých opatření

Hlavním cílem přechodu na čistší a udržitelnější systémy vytápění a chlazení je ochrana životního prostředí. Je však nutné vzít v úvahu i další významnější důsledky. Ve skutečnosti bude energetický přechod zahrnovat další velmi pozitivní aspekty. Budou vytvořeny další investiční možnosti související s novými technologiemi a novými inovativními společnostmi (start-upy), bude umožněno vytvoření mnoha nových pracovních míst a v neposlední řadě bude možné zachránit nezanedbatelný počet lidských životů.

Ve své zprávě za rok 2020 „Opatření pro obnovitelné zdroje energie v přechodném období: vytápění a chlazení”, IRENA, mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie, nabízí velmi jasné studie týkající se přechodu na obnovitelné zdroje energie, přičemž bere v úvahu různé příklady v mnoha oblastech planety.

Studie zdůrazňuje všechny výhody, kterých lze při přechodu na obnovitelné zdroje energie dosáhnout, analyzuje překážky, které je třeba překonat, opatření, která mají být zavedena a identifikuje typy investic, které je třeba provést.

Obnovitelné zdroje energie, na které bychom se v budoucnu měli více zaměřit jako na zdroj našich otopných a chladicích systémů, jsou:

  • Elektřina vyrobená ze stejných obnovitelných zdrojů;
  • Používání obnovitelných plynů;
  • Udržitelná biomasa;
  • Geotermální energie;
  • Sluneční tepelná energie.

V současné době pochází většina energie využívaná pro klimatizování budov z fosilních paliv a systémů založených na zdrojích, které jsou obnovitelné, ale dosud ne zcela účinné, jako je biomasa a geotermální energie. V důsledku toho se do atmosféry uvolňuje stále velké množství CO2, přičemž více než 40 % emisí tohoto nebezpečného plynu pochází z vytápění a chlazení našeho prostředí.

K úplnému odstranění škodlivých emisí uvolňovaných do atmosféry je ještě dlouhá cesta, která je však vytyčena a podpořena novými objevy a technologickými inovacemi, které jsou spolehlivější vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti instalací otopných, sanitárních a klimatizačních systémů.

Systém nerezových lisovacích fitinků IVAR.INOX tak již více než šedesát let dělá naši budoucnost bezpečnější ... a „zelenější”!

 

 

Související produkty

  • IVAR.IVO.FPM Z
  • IVAR.IVO.FPM C
  • IVAR.IVN10

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

SYSTÉM ROZVODŮ PLYNOVODŮ  VE VÍCEVRSTVÉM POTRUBÍ ALPEX-GAS

SYSTÉM ROZVODŮ PLYNOVODŮ VE VÍCEVRSTVÉM POTRUBÍ ALPEX-GAS