THERMIA ATEC poskytuje objektivně největší úspory z testovaných tepelných čerpadel!

Výsledky testu tepelných čerpadel vzduch/voda provedeného Švédským energetickým úřadem 2011. Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ Z 10 testovaných tepelných čerpadel vzduch/voda poskytuje tepelné čerpadlo Thermia Atec…
THERMIA ATEC poskytuje objektivně největší úspory z testovaných tepelných čerpadel!

Výsledky testu tepelných čerpadel vzduch/voda provedeného Švédským energetickým úřadem 2011.

Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ

 • Z 10 testovaných tepelných čerpadel vzduch/voda poskytuje tepelné čerpadlo Thermia Atec největší celkové úspory. Což je umožněno jeho nejvyšším ročním topným faktorem.
 • Tento test ukazuje, že Thermia Atec je velmi tiché tepelné čerpadlo a hladina akustického výkonu je pouze 61 dB (A).
 • Thermia Atec má špičkové parametry výsledků, pokud jde o komfort teplé vody.
  • Vysoká teplota v zásobníkovém ohřívači teplé vody
  • Velké množství 40 °C teplé vody
  • Nízké energetické ztráty (tepelné ztráty)
 • Thermia Atec je jedním ze dvou tepelných čerpadel v testu s vestavěným chlazením. Výsledek testu ukazuje, že Atec poskytuje špičkový výkon i pro chlazení.

Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ

SPF – Roční topný faktor je nejpřesnější hodnota ukazující, jak efektivní tepelné čerpadlo v reálném provozu je. SPF se vztahuje k průběhu provozu během celého roku. Do vyhodnocení jsou zahrnuty veškeré provozní stavy vytápění (jaro, léto, podzim i zima) a ohřev teplé vody.

Test SPF byl měřen na třech různých velikostech domů s potřebou tepla: 15 000, 25 000 a 35 000 kWh/rok. Thermia Atec je vítězem ve všech případech.  

Graf závislosti ročního topného faktoru na velikosti domu

 Graf_závislosti_ročního_topného_.png

Tabulka_závislosti_ročního_topné.png

Atec poskytuje nejvyšší úspory z testovaných TČ

Thermia Atec poskytuje největší úspory pro všechny velikosti domů v testu. Roční úspora je o 300 až 4600 kWh větší, než u ostatních modelů.

Graf závislosti uspořené energie na velikosti domu

Graf_závislosti_uspořené_energie.png 

Tabulka_závislosti_uspořené_ener.png

Atec poskytuje nejvyšší COP ve všech měřených bodech testu

Samotná hodnota COP není zárukou velkých úspor v reálném provozu. Klíčem k úspěchu je vysoké COP (účinnost) v celém provozním rozsahu, tj. při všech možných/provozních teplotách venkovního vzduchu a otopné soustavy.

Proto tedy pouze série hodnot COP rozprostřených v celém provozním rozsahu může poskytnout informaci o skutečné účinnosti tepelného čerpadla. Thermia Atec má nejvyšší hodnoty na všech měřicích bodech.

Graf závislosti COP na provozních teplotách (měřených bodech)

 Graf_závislosti_COP_na_provozníc.png

Tabulka_závislosti_COP_na_provoz.png

Hladina hluku je u Atecu extrémně nízká

Thermia Atec má velmi nízkou hladinu hluku, druhou nejnižší v testu. Hladina akustického výkonu = 61 dB (A).

Atec je také možno provozovat v "tichém režimu", který snižuje hladinu hluku ještě více.

Tabulka_hladina_hluku_je_u_Atecu.png 

Atec poskytuje excelentní výsledky v testech přípravy TV

Nízké energetické ztráty
Díky velmi nízkým tepelným ztrátám zásobníkového ohřívače teplé vody (účinná izolace) jsou náklady na ohřev TV minimalizovány. 

Vysoká teplota vody v zásobníkovém ohřívači
Thermia Atec má nejvyšší teplotu teplé vody z TČ uvedených v testu. Výhodou je vysoké množství užitečné teplé vody pro uživatele (40 °C). Nevýhodou je o něco nižší COP pro výrobu teplé vody.

Veliké množství 40 °C teplé vody
Thermia Atec poskytuje největší množství 40 °C teplé vody ve vztahu k objemu zásobníku teplé vody ze všech testovaných modelů. Tím je zajištěn vynikající komfort ohledně teplé vody bez potřeby velkého prostoru pro ohřev vody. Nádrž o objemu 300 l teplé vody může v případě náhlé potřeby poskytnout až 500 litrů vody o teplotě 40 °C.

 Tabulka_Atec_poskytuje_excelentn.png

Atec má ještě další výhody, které jsou z testu patrné

Pracuje účinně do -20 °C
Někteří výrobci uvádějí, že jejich TČ mohou bez problémů pracovat i za velmi nízkých teplot – až -20 °C. Uvedenou zkouškou však bylo prokázáno, že ve většině případů to není pravda. V případě Thermia Atec výsledek testu ukazuje významné úspory až do -20 °C.

Vestavěné chlazení
Thermia Atec je v testu jedním z pouhých dvou tepelných čerpadel s vestavěným chlazením. Výsledek testu ukazuje, že Atec přináší špičkový výkon i při chlazení.

Srozumitelnost uživatelského návodu
Pouze pět uživatelských návodů TČ v testu uspělo v prověrce kvality. Thermia Atec byl jedním z pěti, který obdržel hodnocení "dobré".

Informace o Švédském energetickém úřadu

Švédský energetický úřad je vládní agentura pro věci spojené se státní energetikou.
Centrála agentury s asi 300 zaměstnanci sídlí ve městě Eskilstuna. Posláním agentury je podporovat rozvoj energetického systému ve Švédsku tak, aby se stal ekologicky a ekonomicky udržitelný.

Strategické cíle agentury:

 • pracovat na zajištění automatického zohlednění energetických záležitostí v příslušných sociálních odvětvích

 • podporovat dosažení národních cílů v oblasti klimatu

 • propagovat energetické systémy, které jsou úsporné, energeticky účinné a které využívají zvýšený podíl obnovitelných zdrojů energie

 • snažit se zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky energie

 • pracovat na trhu s energiemi, kde má zákazník/spotřebitel silnou pozici

 • být moderním a efektivním orgánem veřejné moci ve všech ohledech

 • být atraktivním zaměstnavatelem, jehož zaměstnancům jsou poskytnuty možnosti rozvoje

Pro více informací: www.energimyndigheten.se

Informace o testu

Test zahrnul 10 tepelných čerpadel rozdílných typů a značek. Devět TČ bylo testovaných v roce 2011 a jedno v roce 2009.

Test byl proveden podle SP (Švédského technického výzkumného institutu) z podnětu Švédského energetického úřadu. Tento test je proveden dle standardizovaných/normovaných metod. V testu jsou zahrnuty následující metody dle:

 • EN 14511-EN 255-3

 • EN ISO 3747, EN 12102

 • SP 0033

 • Recenze tepelného čerpadla a dokumentace

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Jan Jokeš, technický zástupce

Thermia_logo_product_category.jpg

Soubory

Související kategorie

Související články

Do našeho obchodního týmu hledáme nového kolegu na pozici servisní technik tepelných čerpadel Thermia

Do našeho obchodního týmu hledáme nového kolegu na pozici servisní technik tepelných čerpadel Thermia

Spolupráce Marketingové agentury maveb a IVAR CS se značkou Thermia: Příklad úspěchu v online marketingu

Spolupráce Marketingové agentury maveb a IVAR CS se značkou Thermia: Příklad úspěchu v online marketingu

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY