THERMIA ATEC poskytuje objektivně největší úspory z testovaných tepelných čerpadel!

Výsledky testu tepelných čerpadel vzduch/voda provedeného Švédským energetickým úřadem 2011. Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ Z 10 testovaných tepelných čerpadel vzduch/voda poskytuje tepelné čerpadlo Thermia Atec…
THERMIA ATEC poskytuje objektivně největší úspory z testovaných tepelných čerpadel!

Výsledky testu tepelných čerpadel vzduch/voda provedeného Švédským energetickým úřadem 2011.

Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ

 • Z 10 testovaných tepelných čerpadel vzduch/voda poskytuje tepelné čerpadlo Thermia Atec největší celkové úspory. Což je umožněno jeho nejvyšším ročním topným faktorem.
 • Tento test ukazuje, že Thermia Atec je velmi tiché tepelné čerpadlo a hladina akustického výkonu je pouze 61 dB (A).
 • Thermia Atec má špičkové parametry výsledků, pokud jde o komfort teplé vody.
  • Vysoká teplota v zásobníkovém ohřívači teplé vody
  • Velké množství 40 °C teplé vody
  • Nízké energetické ztráty (tepelné ztráty)
 • Thermia Atec je jedním ze dvou tepelných čerpadel v testu s vestavěným chlazením. Výsledek testu ukazuje, že Atec poskytuje špičkový výkon i pro chlazení.

Atec poskytuje nejvyšší roční topný faktor (SPF) z testovaných TČ

SPF – Roční topný faktor je nejpřesnější hodnota ukazující, jak efektivní tepelné čerpadlo v reálném provozu je. SPF se vztahuje k průběhu provozu během celého roku. Do vyhodnocení jsou zahrnuty veškeré provozní stavy vytápění (jaro, léto, podzim i zima) a ohřev teplé vody.

Test SPF byl měřen na třech různých velikostech domů s potřebou tepla: 15 000, 25 000 a 35 000 kWh/rok. Thermia Atec je vítězem ve všech případech.  

Graf závislosti ročního topného faktoru na velikosti domu

 Graf_závislosti_ročního_topného_.png

Tabulka_závislosti_ročního_topné.png

Atec poskytuje nejvyšší úspory z testovaných TČ

Thermia Atec poskytuje největší úspory pro všechny velikosti domů v testu. Roční úspora je o 300 až 4600 kWh větší, než u ostatních modelů.

Graf závislosti uspořené energie na velikosti domu

Graf_závislosti_uspořené_energie.png 

Tabulka_závislosti_uspořené_ener.png

Atec poskytuje nejvyšší COP ve všech měřených bodech testu

Samotná hodnota COP není zárukou velkých úspor v reálném provozu. Klíčem k úspěchu je vysoké COP (účinnost) v celém provozním rozsahu, tj. při všech možných/provozních teplotách venkovního vzduchu a otopné soustavy.

Proto tedy pouze série hodnot COP rozprostřených v celém provozním rozsahu může poskytnout informaci o skutečné účinnosti tepelného čerpadla. Thermia Atec má nejvyšší hodnoty na všech měřicích bodech.

Graf závislosti COP na provozních teplotách (měřených bodech)

 Graf_závislosti_COP_na_provozníc.png

Tabulka_závislosti_COP_na_provoz.png

Hladina hluku je u Atecu extrémně nízká

Thermia Atec má velmi nízkou hladinu hluku, druhou nejnižší v testu. Hladina akustického výkonu = 61 dB (A).

Atec je také možno provozovat v "tichém režimu", který snižuje hladinu hluku ještě více.

Tabulka_hladina_hluku_je_u_Atecu.png 

Atec poskytuje excelentní výsledky v testech přípravy TV

Nízké energetické ztráty
Díky velmi nízkým tepelným ztrátám zásobníkového ohřívače teplé vody (účinná izolace) jsou náklady na ohřev TV minimalizovány. 

Vysoká teplota vody v zásobníkovém ohřívači
Thermia Atec má nejvyšší teplotu teplé vody z TČ uvedených v testu. Výhodou je vysoké množství užitečné teplé vody pro uživatele (40 °C). Nevýhodou je o něco nižší COP pro výrobu teplé vody.

Veliké množství 40 °C teplé vody
Thermia Atec poskytuje největší množství 40 °C teplé vody ve vztahu k objemu zásobníku teplé vody ze všech testovaných modelů. Tím je zajištěn vynikající komfort ohledně teplé vody bez potřeby velkého prostoru pro ohřev vody. Nádrž o objemu 300 l teplé vody může v případě náhlé potřeby poskytnout až 500 litrů vody o teplotě 40 °C.

 Tabulka_Atec_poskytuje_excelentn.png

Atec má ještě další výhody, které jsou z testu patrné

Pracuje účinně do -20 °C
Někteří výrobci uvádějí, že jejich TČ mohou bez problémů pracovat i za velmi nízkých teplot – až -20 °C. Uvedenou zkouškou však bylo prokázáno, že ve většině případů to není pravda. V případě Thermia Atec výsledek testu ukazuje významné úspory až do -20 °C.

Vestavěné chlazení
Thermia Atec je v testu jedním z pouhých dvou tepelných čerpadel s vestavěným chlazením. Výsledek testu ukazuje, že Atec přináší špičkový výkon i při chlazení.

Srozumitelnost uživatelského návodu
Pouze pět uživatelských návodů TČ v testu uspělo v prověrce kvality. Thermia Atec byl jedním z pěti, který obdržel hodnocení "dobré".

Informace o Švédském energetickém úřadu

Švédský energetický úřad je vládní agentura pro věci spojené se státní energetikou.
Centrála agentury s asi 300 zaměstnanci sídlí ve městě Eskilstuna. Posláním agentury je podporovat rozvoj energetického systému ve Švédsku tak, aby se stal ekologicky a ekonomicky udržitelný.

Strategické cíle agentury:

 • pracovat na zajištění automatického zohlednění energetických záležitostí v příslušných sociálních odvětvích

 • podporovat dosažení národních cílů v oblasti klimatu

 • propagovat energetické systémy, které jsou úsporné, energeticky účinné a které využívají zvýšený podíl obnovitelných zdrojů energie

 • snažit se zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky energie

 • pracovat na trhu s energiemi, kde má zákazník/spotřebitel silnou pozici

 • být moderním a efektivním orgánem veřejné moci ve všech ohledech

 • být atraktivním zaměstnavatelem, jehož zaměstnancům jsou poskytnuty možnosti rozvoje

Pro více informací: www.energimyndigheten.se

Informace o testu

Test zahrnul 10 tepelných čerpadel rozdílných typů a značek. Devět TČ bylo testovaných v roce 2011 a jedno v roce 2009.

Test byl proveden podle SP (Švédského technického výzkumného institutu) z podnětu Švédského energetického úřadu. Tento test je proveden dle standardizovaných/normovaných metod. V testu jsou zahrnuty následující metody dle:

 • EN 14511-EN 255-3

 • EN ISO 3747, EN 12102

 • SP 0033

 • Recenze tepelného čerpadla a dokumentace

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Jan Jokeš, technický zástupce

Thermia_logo_product_category.jpg

Soubory

Související kategorie

Související články

AKCE: Vyřízení dotace k tepelnému čerpadlu Thermia ZDARMA

AKCE: Vyřízení dotace k tepelnému čerpadlu Thermia ZDARMA

Ekologické a úsporné chlazení i vytápění obytných prostor - klimatizace bez venkovní jednotky

Ekologické a úsporné chlazení i vytápění obytných prostor - klimatizace bez venkovní jednotky

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech