FILTRAČNÍ VLOŽKA

FILTRAČNÍ VLOŽKA

IVAR.FR-N
 • PN 8, T = +50 °C
 • jednorázová filtrační vložka
 • materiál: 100% PP, horkým vzduchem sesíťovaný PP (MELT BLOW)
 • IVAFRN934001 / IVAFRN934005 / IVAFRN934020 / IVAFRN934090 pro filtry IVAR.FP3.934, IVAR.F03.934
 • IVAFRN200001 / IVAFRN200005 pro filtry IVAR.FP3.200
  Poznámka: Pouze pro dimenzi filtru 3/4" a 1", vnitřní/vnější průměr vložky 28/63 mm.
Obj. kód Typ Název Balení Jednotka Cena bez DPH
IVAFRN934001 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 1 µm; 9 3/4"; PP (MELT BLOW) 1 ks 211,00 Kč
IVAFRN934005 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 5 µm; 9 3/4"; PP (MELT BLOW) 1 ks 211,00 Kč
IVAFRN934020 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 20 µm; 9 3/4"; PP (MELT BLOW) *AF* 1 ks akce 223,00 Kč 166,00 Kč
IVAFRN934090 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 90 µm; 9 3/4"; PP (MELT BLOW) *AF* 1 ks akce 207,00 Kč 152,00 Kč
IVAFRN200001 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 1 µm; 20"; PP (MELT BLOW) 1 ks 386,00 Kč
IVAFRN200005 IVAR.FR-N Filtrační vložka - 5 µm; 20"; PP (MELT BLOW) 1 ks 422,00 Kč

Kontaktní osoby

Obchodní zástupci

David Rola
David Rola
Obchodní zástupce
David Vágner
David Vágner
Obchodní zástupce
Milan Sulík
Milan Sulík
Obchodní zástupce
Tomáš Amcha
Tomáš Amcha
Obchodní zástupce
Petr Jeřábek
Petr Jeřábek
Obchodní zástupce
Ing. Miroslav Tlašek
Ing. Miroslav Tlašek
Obchodní zástupce
Tomáš Kolínek
Tomáš Kolínek
Obchodní zástupce

Techničtí manažeři

Vladimír Zumr
Vladimír Zumr
Technický manažer
Radek Potůček
Radek Potůček
Technický manažer

Instruktážní videa

Žádná instruktážní videa nejsou k dispozici.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podklady a prospekty

Žádné podklady nejsou k dispozici.

Často kladené otázky

 • Jaké jsou výhody filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě?
  Filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě je velmi důležitým prvkem na hlavních vstupech vodárenských rozvodů do všech druhů objektů. Filtrace mechanických nečistot vstupní vody snižuje riziko poškození instalovaných výtokových, uzavíracích, regulačních i specializovaných armatur. Obecně se proto doporučuje použít filtraci mechanických nečistot vstupní vody před všechny důležité části nebo funkční skupiny vodárenských rozvodů.
 • Na jakém principu pracuje filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě?
  Většina typů filtrů mechanických nečistot vstupní vody pracuje na principu filtrační vložky umístěné v nádobce filtru, která je napojena do proudu přitékající vody a zachycuje mechanické nečistoty větší, než je porozita (vyjadřuje se v jednotkách µm) použité filtrační vložky.
 • Jaké jsou hlavní součásti filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě?
  Většina filtrů mechanických nečistot vstupní vody je vyrobena v klasickém provedení a skládá se z tkz. „hlavy filtru“, která je vložena do přívodního potrubí. K této „hlavě filtru“ je pak různými konstrukčními způsoby (vnitřním nebo vnějším závitem, převlečnou maticí, spojkami atd.) připojena nádobka, ve které je filtrační vložka. U odkalovacích filtrů mechanických nečistot vstupní vody je pak v nádobce navíc umístěn systém pro vypuštění (mechanické nebo automatické) zachyceného sedimentu.
 • Z jakých materiálů se vyrábí základní části filtrace mechanických nečistot ve vstupní vodě?
  Filtry i filtrační vložky mechanických nečistot pro vstupní vodu se vyrábějí z široké řady konstrukčních materiálů, mohou být provedeny z nerezové oceli, litiny, mosazi a nově i z celé řady plastů (např. polypropylén, SAN, trogamid atd.). Z důvodu různého složení mechanických nečistot ve vodě obsažených se filtrační vložky mechanických nečistot vyrábí i z mnoha konstrukčních materiálů od kovových (obvyklé nerezová ocel), plastů, organických materiálů (bavlna, aktivní uhlí atd.) až po specializované porézní hmoty či nejnovější nanotechnologie.
 • Jak se nejčastěji označují filtry mechanických nečistot ve vstupní vodě?
  Filtry mechanických nečistot vstupní vody se většinou označují obchodním názvem a následně typem a dimenzí přívodního potrubí (pro plastové potrubí PPR ½“, ocelové potrubí v dimenzi 1“, nerezové potrubí DN 65 atd.). Dále pak velikostí/délky filtrační vložky (5“, 7“, 10“, 20“ a třeba i 40“). Filtry mechanických nečistot vstupní vody se pro různé velikosti mechanických nečistot dodávají s různou porozitou filtrační vložky od 1 µm do 430 µm.
 • Co je to proporcionální dávkování chemických látek do vody?
  Proporcionálním dávkováním chemických látek do vody rozumíme vstříknutí určitého množství chemických látek ze zásobníku do potrubí pod tlakem a to buď podle okamžitého průtoku vody daným potrubím, nebo s předdefinovanou frekvencí.
 • Jaké jsou základní části proporcionálního dávkování chemických látek do vody?
  Základními částmi proporcionální dávkování chemických látek do vody je nejprve vlastní dávkovací membránové čerpadlo, dále je to impulsní vodoměr a nádrž na chemický roztok. Pomocnými díly jsou propojovací hadičky, sací koš a vstřikovací tryska se zpětnou klapkou.
 • Co je to tvrdá voda a změkčování tvrdé vody?
  Tvrdá voda je voda, která má vysoký obsah iontů vápníku a hořčíku (obvykle se takto označuje voda s „tvrdostí“ vyšší než 2,51 mmol/l nebo 14 °dH - stupňů německých). Změkčování tvrdé vody je proces, kdy se na specializované náplni změkčovacího zařízení zachycují ioty vápníku a hořčíku.
 • Jak dělíme změkčovací zařízení pro změkčování tvrdé vody?
  Základní rozdělení je podle tkz. cyklické kapacity, která se vypočte z objemu aktivní látky (katexové pryskyřice) a použitého systému zasolení. Dalším charakteristickým prvkem zařízení pro změkčování tvrdé vody je typ jeho řídicí elektronické jednotky (používají se pro spouštění regeneračního proplachu na základě proteklého objemu při změkčování tvrdé vody nebo zadaného času). Někdy se jako určující veličina zásadně principiálně nesprávně uvádí průtok zařízením pro změkčování tvrdé vody. Tento údaj nezohledňuje vstupní tvrdost vody a rozhodně by tedy neměl sloužit pro porovnávání změkčovacích zařízení.
 • Jaké velikosti změkčovacích zařízení pro změkčování tvrdé vody jsou k dispozici?
  Velikosti zařízení pro změkčování tvrdé vody jsou rozděleny do dvou konstrukčních skupin. První skupinou jsou kompaktní zařízení, kdy je tlaková láhev umístěna do solankového kontejneru, takovéto provedení zařízení pro změkčování tvrdé vody nazýváme „kabinetní“. V sortimentu naší společnosti jsou označovány IVAR.DEVAP-KAB a příslušným objemem katexové pryskyřice. Druhou skupinou jsou zařízení pro změkčování tvrdé vody, kdy jsou větší objemy lahví s katexovou pryskyřicí dodávané odděleně od solankového kontejneru a jsou označovány IVAR.DEVAP a příslušným objemem katexové pryskyřice.
 • Co je třeba mít k dispozici pro návrh a provoz zařízení pro změkčování tvrdé vody?
  Velikosti zařízení pro změkčování tvrdé vody přímo závisí na tvrdosti vstupní/surové vody a maximálním průtoku do objektu v daném časovém horizontu. Z těchto základních údajů se vypočte cyklická kapacita filtru (v m3 na jednotku tvrdosti) a z ní se odvodí velikost a typ zařízení pro změkčování tvrdé vody. Zařízení pro změkčování tvrdé vody musí mít pro zabezpečení nezbytných regeneračních proplachů k dispozici dostatečný tlak vstupní vody (min. 2,5 bar) s objemovým průtok cca 1 l/s, možnost napojení na kanalizační odpad, přívod elektrické energie 230 V a umístěno do vnitřního prostoru s celoročně nezámrznou teplotou min. +5 °C.
 • Pracuje zařízení pro změkčování tvrdé vody plně automaticky?
  Zařízení pro změkčování tvrdé vody je sice v běžném provozu napojeno na přívod elektrické energie, ale i když dojde k jejímu výpadku, jsou naprogramované hodnoty změkčování tvrdé vody udržovány v elektronice s integrovanou knoflíkovou baterií. Při delším výpadku elektrické energie je pouze nutno přenastavit aktuální hodiny, aby regenerační proplachy probíhaly v nastaveném čase.
 • Má zařízení pro změkčování tvrdé vody atest pro pitnou vodu?
  Zařízení pro změkčování tvrdé vody typových řad IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP bylo podrobenou testování a Zdravotní ústav se sídlem v Brně vydal atest, že zařízení pro změkčování tvrdé vody typových řad IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP splňují požadavky na výrobky pro trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č.: 409/2005 Sb.
 • Jaké jsou druhy zařízení pro zachycování chemických látek z vody?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody je možné použít pro snížení obsahu železa a manganu (IVAR.DEFEMN), pro snížení obsahu železa/manganu a změkčení tvrdé vody (IVAR.DEFEMN CR1), pro eliminaci dusičnanů a dusitanů (IVAR.DENO), pro zachycování iontů chloru a zlepšení organoleptických vlastností vody (IVAR.DECLO), pro zachycování sedimentů a kalů z vody (IVAR.DESAND).
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování železa/manganu IVAR.DEFEMN a co je třeba pro jeho instalaci?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody je možno použít pro snížení obsahu železa a manganu (IVAR.DEFEMN) s objemem tlakové láhve od 30 litrů až do 500 litrů. Pro zabezpečení správné funkce zařízení pro zachycování železa/manganu je nutno jako první stupeň nainstalovat proporcionální dávkovací zařízení, řízené impulsním vodoměrem pro prvotní oxidaci rozpuštěných iontů železa/manganu a popř. i pro eliminaci bakteriální zátěže.
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování železa/manganu IVAR.DEFEMN?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody IVAR.DEFEMN je možno použít pro snížení obsahu železa/manganu (se změkčením vody IVAR.DEFEMN CR1) s objemem tlakové láhve od 30 litrů až do 500 litrů. Zařízení pro zachycování železa/manganu vyžaduje pouze doplňovat spotřebovanou regenerační sůl do solankového kontejneru.
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování železa/manganu/změkčení vody IVAR.DEFEMN CR1?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody IVAR.DEFEMN CR1 je možno použít pro snížení obsahu železa/manganu a změkčení tvrdé vody s objemem tlakové láhve od 45 litrů až do 600 litrů. Zařízení pro zachycování železa/manganu/změkčení vody vyžaduje pouze doplňovat spotřebovanou regenerační sůl do solankového kontejneru.
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování dusičnanů/dusitanů IVAR.DENO?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody IVAR.DENO, je možno použít pro eliminaci dusičnanů a dusitanů s objemem tlakové láhve od 30 litrů až do 500 litrů. Zařízení pro zachycování dusičnanů/dusitanů pouze vyžaduje doplňovat spotřebovanou regenerační sůl do solankového kontejneru. Protože náplní zařízení pro zachycování dusičnanů/dusitanů je anexová pryskyřice, je třeba ho instalovat až na konec případné série různých zařízení, aby se před jinými škodlivinami co nejvíce ochránila citlivá náplň. Při výpočtu zařízení pro zachycování dusičnanů/dusitanů je třeba zkontrolovat a popř. zohlednit i poměr chloridů
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování iontů chloru IVAR.DECLO?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody IVAR.DECLO je možno použít pro zachycování iontů chloru a zlepšení organoleptických vlastností vody s objemem tlakové láhve od 30 litrů až do 500 litrů. Zařízení pro zachycování iontů chloru je třeba bezpodmínečně regenerovat zpětným proplachem a kontrolovat výstupní hodnoty volného chloru.
 • Jaké jsou velikosti zařízení pro zachycování sedimentů a kalů z vody IVAR.DESAND?
  Zařízení pro zachycování chemických látek z vody IVAR.DESAND je možno použít pro zachycování sedimentů a kalů z vody s objemem tlakové láhve od 30 litrů až do 500 litrů. Zařízení pro zachycování sedimentů a kalů je třeba bezpodmínečně regenerovat zpětným proplachem a kontrolovat výstupní hodnoty zákalu turbidimetrem.