Splitové klimatizační jednotky

Splitové klimatizační jednotky
 • IVAR.XREVO-09
 • IVAR.XREVO-12
 • IVAR.XREVO-18
 • IVAR.XREVO-24
 • IVAR.PRISLUSENSTVI

Kontaktní osoby

Ředitel divize Tepelná technika

Jan Tomášek
Jan Tomášek
Ředitel divize Tepelná technika

Obchodní zástupci

Petr Kaprál
Petr Kaprál
Obchodní zástupce
Jakub Jeřábek
Jakub Jeřábek
Obchodní zástupce
Tomáš Amcha
Tomáš Amcha
Obchodní zástupce
Vlastislav Prchlík
Vlastislav Prchlík
Obchodní zástupce
Ing. Miroslav Tlašek
Ing. Miroslav Tlašek
Obchodní zástupce
Bc. Petr Heřman
Bc. Petr Heřman
Obchodní zástupce
Tomáš Kolínek
Tomáš Kolínek
Obchodní zástupce

Techničtí manažeři a servis

Ondřej Šindelář
Ondřej Šindelář
Specialista na: solární techniku, tepelná čerpadla, regulace
Jan Jokeš
Jan Jokeš
Specialista na: tepelná čerpadla a nucené větrání s rekuperací
Miroslav Kotrouš
Miroslav Kotrouš
Specialista na: ohřívače teplé vody a akumulační nádoby

Instruktážní videa

Žádná instruktážní videa nejsou k dispozici.

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podklady a prospekty

Často kladené otázky

 • Pro jak velké místnosti Vaše klimatizace slouží?
  Rozsah je přibližně 70-90 m2. Směrodatný je chaldicí výkon specifikovaný v technických listech.
 • Musí Vaše klimatizace vždy mít venku kondenzátor?
  Ne. Model 2.0 má celé strojní zařízení uvnitř budovy. Je nutno vyvrtat jen 2 otvory průměru 162mm obvodovou zdí.
 • Jsou nutné pravidelné kontroly chladicího okruhu u Vašich klimatizací?
  U klimatizací s hermeticky uzavřeným okruhem do ekvivalentu 5 tun CO2 není potřeba žádné kontroly. Jedná se o jednotky COMO 2.0
 • S jakými vašimi klimatizacemi se dá i vytápět?
  Všechny naše klimatizační jednotky mají funkci vytápění.
 • Jakou má výhodu provedení klimatizace 2.0?
  Klimatizační jednotky typu 2.0 mají zásadní výhodu tu, že kondenzátor nemusí být ve venkovním prostředí. Při instalaci není potřeba chlaďař.
 • Co je to invertor?
  Invertor je frekvenční měnič. Je to zařízení, které pomocí změny frekvence napájení umí měnit otáčky kompresoru a tím i přizpůsobovat výstupní chladicí výkon okamžitým podmínkám.
 • Jaké klimatizace mají invertor?
  Invertorem disponují tyto klimatizace: 10HPIN – 12HPIN.
 • Které Vaše klimatizace mají dálkové ovládání?
  Dálkovým ovládáním disponují všechny naše klimatizace.
 • Které Vaše klimatizace disponují vzdáleným přístupem a ovládáním přes internet?
  Webovým interface disponují tyto klimatizace: 10HPIN-12HPIN.
 • Jsou Vaše klimatizace použitelné i pro chlazení na teplotu prostoru nižší než 10°C?
  Ne. Všechny naše klimatizace jsou konstruované pro chlazení pobytových prostor. Ne jiných technologických prostor jako jsou například sklady potravin.
 • U kterých klimatizací není potřeba při instalaci chlaďař?
  Chlaďař není potřeba u instalací jednotek typu 2.0.
 • Jak funguje tepelné čerpadlo?
  Tepelné čerpadlo je souhrnný název pro tepelné zařízení používané pro vytápění i pro chlazení, které využívá Carnotova cyklu. Pracuje principiálně stejně jako obyčejná chladnička, jejímž hnacím komponentem je kompresor poháněný elektrickou energií. Náplní chladicího okruhu je chladivo. Tepelné čerpadlo odebírá pomocí výparníku (studeného výměníku) nízkopotenciální teplo z okolního / venkovního prostředí, tím toto prostředí ochlazuje a pomocí kompresoru napájeného elektrickou energií teplo zhodnocuje na vyšší teplotní úroveň využitelnou pro vytápění. Pak teplo předává v kondenzátoru (teplému výměníku) otopné soustavě. Množství tepla získané z venkovního prostředí pomocí výparníku se přitom zvyšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Součtová hodnota těchto dílčích složek je výsledné teplo využitelné pro vytápění. Výhradní předností tepelného čerpadla oproti jiným zdrojům tepla je vysoký poměr energie dodané do budovy k odebrané z elektrické rozvodné sítě. Použitím 1 kWh elektrické energie na pohon kompresoru dodá tepelné čerpadlo 3 až 5 kWh tepla do objektu. V ČR nejčastěji instalovaná tepelná čerpadla typu vzduch-voda pracují na principu přenosu tepla z venkovního vzduchu do otopné vody – tzv. vzduch / voda. Nízké venkovní teploty kladou na tepelné čerpadlo typu vzduch-voda vysoké nároky, kvalitní tepelné čerpadlo je ale pro provoz v mrazivých dnech konstruováno a řádně otestováno, a to jak ve zkušební laboratoři, tak v reálném provozu. Na druhou stranu vysoké teploty venkovního vzduchu během jara, léta a podzimu zajišťují vysokou efektivitu provozu při přípravě teplé vody a případně ohřevu bazénové vody.
 • Co znamenají termíny tepelné čerpadlo „vzduch-voda“; „země-voda“; „voda-voda“?
  Tyto termíny označují systémy tepelných čerpadel. První slovo označuje látku nebo prostředí, ze kterého tepelné čerpadlo nízkopotenciální teplo získává, např. venkovní vzduch, země-půda, spodní (studniční) nebo technologická voda. Druhé slovo označuje látku nebo prostředí, do které tepelné čerpadlo teplo předává. U vytápění je to většinou voda otopné soustavy, u vzduchotechnických jednotek s tepelným čerpadlem je to vzduch.
 • Proč je vytápění tepelným čerpadlem tak levné?
  Protože tepelná čerpadla přibližně 2/3 tepla dodaného do otopné soustavy získá zcela zdarma, protože energie byla odebrána z okolí (např. ze vzduchu u vzduchových tepelných čerpadel). Zbylá 1/3 energie pak připadne na chod kompresoru v tepelném čerpadle, oběhového čerpadla a regulace v tepelném čerpadle apod. Poměr dodané k spotřebované energii se nazývá topný faktor tepelného čerpadla.
 • Co je topný faktor tepelného čerpadla?
  Topný faktor tepelného čerpadla je poměr topného výkonu k elektrickému příkonu tepelného čerpadla. Jeho hodnota je závislá na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje a je vždy větší než 1. Čím je toto číslo větší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější. Topný faktor tepelného čerpadla může být udáván také roční (SPF) nebo pro konkrétní podmínky (COP) – např. A2/W35 (teplota vzduchu 2 °C, teplota výstupní vody 35 °C). Dále je nově zavedený parametr sezonní topný faktor (SCOP). Další oblastí úspory je levný tarif elektřiny pro celý dům, lze tak ušetřit dalších cca 40 % nákladů na elektřinu při provozu s tepelným čerpadlem.
 • Jaké jsou typy konstrukcí tepelných čerpadel?
  Tepelné čerpadlo může být konstrukcí typ: „Monoblok“, kdy je celý chladicí okruh situován ve venkovní jednotce a je hermeticky uzavřený již ve výrobě. Ve vnitřní jednotce je pouze elektronika, případně další vybavení jako zásobníkový ohřívač teplé vody. Je možno jej využít pro vytápění, přípravu teplé vody a většinou i pro chlazení. Tepelná čerpadla mající většinu komponent potřebných pro funkci otopné soustavy a ohřevu teplé vody ve skříni tepelného čerpadla (uvnitř budovy) jsou nazývána „kompakty“. „Split“, kdy je tvořeno venkovní jednotkou (kompresor a výparník s ventilátorem) a vnitřní jednotkou (kondenzátor s řídicím systémem). Instalaci musí provádět chlaďař.
 • Pro jak velké domy nabízíte tepelná čerpadla?
  Vzduchová tepelná čerpadla jsou k dispozici pro objekty o tepelné ztrátě od 4kW do do 130 kW. Zemní tepelná čerpadla jsou k dispozici od 5 kW do 1,4 MW.
 • Co je to hermeticky uzavřený chladicí okruh?
  Hermeticky uzavřený chladicí okruh je kompletně uzavřená soustava měděného potrubí a komponent potřebných pro funkci tepelného čerpadla finalizovaná ve výrobě. Okruh je uzavřen a naplněn, zkontrolován a vyzkoušen přímo ve výrobě. Protipól je splitový okruh. Takový chladicí okruh musí uvést do provozu chlaďař přímo na místě instalace.
 • Za jakých podmínek je potřeba provádět pravidelné kontroly těsnosti hermetického chladicího okruhu?
  U hermetických chladicích okruhů je hraniční limit pro provádění pravidelných kontrol těsnosti okruhu množství chladiva odpovídající ekvivalentu 10 tun CO2. Hodnota ekvivalentu množství CO2 pro konkrétní tepelné čerpadlo je uvedena pro každé TČ v letácích u našich produktů, na spodní části pod tabulkou hodnot.
 • Proč je lepší používat s tepelným čerpadlem podlahové vytápění, než radiátory?
  Protože podlahové vytápění má velkou teplosměnnou plochu a stačí nižší teploty na vstupu do otopné soustavy. Kompresor tepelného čerpadla spotřebovává méně energie pro stlačování chladiva na požadovaný tlak a tomu odpovídající nižší teplotu.
 • Mají všechna Vaše tepelná čerpadla Scroll kompresor?
  Ne, tepelné čerpadlo iTec má dvojitý rotační kompresor, ostatní mají kompresor typu scroll.
 • Jaké modely mají invertor?
  iTc, Diplomat Inverter, Mega, Aeroheat AH CI, Optiheat OH IE.
 • Co je to invertor?
  Invertor je frekvenční měnič. Je to zařízení, které pomocí změny frekvence napájení umí měnit otáčky kompresoru a tím i přizpůsobovat výstupní chladicí výkon okamžitým podmínkám.