Podmínky

  1. Servisní zásahy probíhají na základě  objednávek prostřednictvím vyplněného formuláře na /servis-a-podpora/zarucni-servis/. Po vyplnění tohoto formuláře naše servisní středisko zašle objednavateli předběžný nezávazný cenový rozpočet a posléze domluví s objednavatelem termín servisního zásahu.
  2. Konečná cena bude objednavateli sdělena při zásahu dle skutečného rozsahu poskytnutých servisních služeb a dle jednotkových cen servisních služeb uvedených v tomto ceníku..
  3. Zasláním objednávky objednavatel souhlasí s podmínkami servisního zásahu a ceníkem servisních služeb.
  4. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v ceníku, budou účtovány dle hodinové sazby za práci.
  5. Objednavateli bude vyúčtován každý neoprávněný výjezd v rámci záruční lhůty. Neoprávněným výjezdem se rozumí výjezd k řešení vady, na kterou se nevztahuje záruka. V případě, že objednavatel má i v tomto případě zájem na opravě, proběhne oprava podle tohoto ceníku. Objednavatel stvrzuje svůj souhlas s takovým zásahem podepsáním servisního protokolu o zásahu a je s tímto srozuměn.
  6. Platba proběhne v hotovosti na místě zásahu, objednavateli bude vydána stvrzenka o zaplacení a posléze zaslána faktura.

položka servisní úkon / položka výjezdu

cena v CZK (bez DPH)

Uvedení do provozu jednoho systému úpravny vody 1500,-
Uvedení do provozu vícenásobné úpravny vody 2000,-
Uvedení do provozu tepelného čerpadla zdarma
Uvedení solární sestavy do provozu do 5 kolektorů 1500
Uvedení solární sestavy do provozu více než 5 kolektorů 2000
Uvedení do provozu ATS do 4kW včetně (řízené tlakovými spínači nebo měničem) 4000,-
Uvedení do provozu ATS nad 4kW (řízené tlakovými spínači nebo měničem) 5000,-
Uvedení do provozu ATS protipožární (Diesel) do 26kW (nafta 20l, motorový olej) 6000,- + náplně 1800,-
Uvedení do provozu ATS protipožární (Diesel) nad 26kW (nafta 40l, motorový olej, chladící kapalina) 8000,- + náplně 5700,-
Uvedení do provozu jiných typů čerpadel DAB pumps na dotaz
Servis vodních čerpadel - práce na dílně 380,-/ hodina
Práce u zákazníka (každá započatá nad 15 min.) 450,-/ hodina
Práce na zařízení odpadní vody 600,-/hodina
Doba strávená na cestě 200,-/hodina
Dopravné 12,-/km
Příplatek za práci v sobotu a v noci (18-6 hod) 50%
Příplatek za práci v neděli a svátek 100%
Oprava u zákazníka do 24 hodin 100%
Oprava u zákazníka do 8 hodin 200%
Pravidelný servis tepelného čerpadla 1500
REMS práce na dílně 1 hodina 480,-
REMS certifikát o zkoušce lisu 650,-
Neoprávněný servisní výjezd (neuskutečněný servisní úkon) 500 ,-

Poznámka:
Uvedení do provozu tepelného čerpadla a solární sestavy obsahuje kontrolu hydraulického zapojení, kontrolu elektrického zapojení, samotné uvedení do provozu, nastavení regulace a zaškolení obsluhy, zkouška funkčnosti tepelného čerpadla. V ceně uvedení do provozu nejsou zahrnuty topenářské a elektroinstalační práce, které v případě zájmu budou fakturovány dle výše platného ceníku.

Všechny výše uvedené ceny jsou bez dopravného a doby strávené na cestě.