HT 2000

Návrhový software HT 2000 verze 9.0 je prakticky orientovaný, modulární softwarový program pro autorizované projektanty vytápění a realizační firmy, určený k návrhům sálavých otopných systémů podlahového a stěnového vytápění v souladu s ČSN EN 1264.

Díky pohodlnému a rychlému zadávání údajů je možné rychle navrhnout a získat data, zejména s ohledem na řadu provozních a technických parametrů, s kterými musí uživatel počítat. V datových sadách jsou importovány produkty z nabídky společnosti IVAR CS, které jsou pravidelně aktualizovány. Výstup výsledků lze provést dodatečně v souborech PDF nebo RTF, někdy i v souborech XLS.

V případě zájmu o uvedený výpočtový software nebo další technické podklady, můžete kdykoliv kontaktovat některého z našich obchodně technických zástupců (dle příslušného regionu) či technických https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#persons, případně technické oddělení paní Kateřinu Jandovou na telefonu +420 315 785 211-2, e-mail marketing@ivarcs.cz