ProTech

Ve spolupráci se společností PROTECH Nový Bor jsme pro Vás připravili novou aktualizovanou firemní verzi programů PROTECH – IVAR CS pod označením CD 712, v které byla kompletně aktualizována produktová databáze. Předmětem této firemní verze jsou níže uvedené programy, určené pro návrh a zpracování komplexních projektů s využitím produktů z nabídky společnosti IVAR CS.  

Aktualizován byl i program ZZHP – stropy pro návrh sálavého stropního chlazení / vytápění systému IVARCLIMA. Pro bližší seznámení s novým programem ZZHP – stropy jsou k dispozici instruktážní videa na odkazu http://www.protech.cz/soubory/verejne/IVAR stropy.7z

Nová firemní verze programů PROTECH – IVAR CS CD 712 obsahuje:

  • Program ZZHP - stropy
  • Program DIMOS - dimenzování otopných soustav
  • Program PODLAHY - podlahové vytápění, rozšířen o výpočet suchých systémů a o výpočet chlazení
  • Program ROVO - návrh vnitřních vodovodů
  • Aktualizované katalogy společnosti IVAR CS – ventily, trubky, fancoily, fitinky, čerpadla, podlahové komponenty, tepelné izolace, tepelná čerpadla
  • Aktuální katalog těles KORADO a MINIB

Neregistrovaní zájemci si mohou po vyplnění registračních údajů ZDARMA stáhnout celý balíček těchto programů s aktualizovanou databázi produktů společnosti IVAR CS spol. s r.o. Jestliže máte problémy s vyplněním registračního formuláře či se stažením souboru, kontaktujte pí. Kateřinu Jandovou na telefonu +420 315 785 211-2 nebo na e-mailové adrese marketing@ivarcs.cz.

Registrovaní zájemci budou informováni firemním e-mailem, v kterém naleznou odkaz pro instalaci aktualizované firemní verze CD 712. V případě, že firemní e-mail neobdržíte je nutné kontaktovat marketingové oddělení na e-mailové adrese marketing@ivarcs.cz.

Pokud budete mít problémy s některým z uvedených programů PROTECH, prosím kontaktujte zákaznické oddělení společnosti PROTECH Nový Bor na tel./fax +420 487 727 254 nebo e-mailu protech@protech.cz.

V případě zájmu o technické podklady společnosti IVAR CS můžete kdykoliv kontaktovat některého z našich obchodně technických zástupců (dle příslušného regionu) či technických manažerů, kontakty viz https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#persons

Registrační údaje

Jako subjekt osobních údajů uvedených v tomto registračním formuláři jsem srozuměn s jejich použitím v rámci obchodní činnosti správce - společnosti IVAR CS spol. s r.o. se sídlem Nelahozeves II, Velvarská 9 – Podhořany, IČ 45276935, případně zpracovatele, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.