TechCON

NOVÁ VERZE FIREMNÍHO GRAFICKÉHO VÝPOČTOVÉHO SOFTWARE TechCON X 10.2

 

Vážení partneři,

 

chtěli bychom Vás informovat, že na základě pozitivně se rozvíjející spolupráce s partnery v oblasti projekce bylo vedením společnosti IVAR CS spol. s r.o. rozhodnuto o zakoupení nové firemní verze moderního grafického výpočtového programu TechCON X ve verzi 10.2.

Nová verze firemního programu je poskytována zdarma, abychom ji byli schopni zpřístupnit všem potencionálním zájemcům nejenom o program samotný, ale i o spolupráci s naší společností.

Co nová verze nabízí?

Výrazně jednodušší odladění výpočtu plošných sálavých systémů. Topným okruhům lze nastavit tlakovou ztrátu a průtok tak, že přímo napíšete požadovanou hodnotu. Chybová hlášení již není potřeba vyhledávat v seznamech, ale zobrazí se při přesunutí kurzoru nad řádek okruhu.

Vylepšený výpočet pro spojené okruhy a možnost je počítat v rámci jedné místnosti. Spojené okruhy se dají jednoduše odladit. Hodnotu ∆T můžete nastavit nezávisle pro hlavní okruh, což znamená, že změna ∆T spojeného okruhu už neovlivní ∆T jiných kruhů v místnosti. Celkový průtok a tlakovou ztrátu spojených okruhů je možné odladit jednoduše přímo zadáním požadované hodnoty. Program přesně detekuje chyby spojených okruhů a oznámí, že nastal problém. Výsledky se zobrazí okamžitě přesunutím kurzoru nad řádek okruhu.

Vylepšený návrh stropních (stěnových panelů – suchý systém). Zůstatkové dispoziční tlaky v důsledku zapojení panelů různých velikostí program automaticky eliminuje rozložením průtoku mezi panely. Zadáním minimálního průtoku lze eliminovat laminární proudění panely. Program automaticky kontroluje potřebný typ potrubí při zadávání přípojky panelu.

Mokré i suché stropní systémy je možné zadávat i do šikmých střešních rovin.

Materiál a typ potrubí je možné změnit i přímo ve výpočtovém dialogu.

Nová verze 10.2 již nabízí nové suché systémy podlahového vytápění společnosti IVAR CS.

Zájemci si mohou po vyplnění registračních údajů ZDARMA stáhnout uvedený program s aktualizovanou databází produktů společnosti IVAR CS spol. s r.o. Jestliže máte problémy s vyplněním registračního formuláře či se stažením souboru, kontaktujte paní Kateřinu Jandovou na telefonu +420 315 785 211-2 nebo na e-mailové adrese marketing@ivarcs.cz.

V případě zájmu o technické podklady společnosti IVAR CS můžete kdykoli kontaktovat některého z našich obchodně-technických zástupců (dle příslušného regionu) či technických manažerů viz kontakty.

Na adrese https://www.techcon.sk/ naleznete i všechny další potřebné informace, včetně podrobného manuálu k ovládání. V případě jakýchkoliv komplikací či nejasností v programu kontaktujte Oddělení technické podpory a HOTLINE společnosti ATCON Systems na telefonu
+421 2/4342 6321
či e-mailu hotline@techcon.sk nebo přímo z programu přes menu: S.O.S -> Pomoc při řešení problému HOTLINE, kde můžete přímo poslat i problémový projekt.

Věříme, že případné využívání nové verze programu TechCON X 10.2 bude pro Vás v budoucnosti přínosem.

Instruktážní videa k nové verzi programu naleznete na:
TechCON X (verzia 10) - Kompletné predstavenie novej verzie 10.0 - YouTube

Registrační údaje

Jako subjekt osobních údajů uvedených v tomto registračním formuláři jsem srozuměn s jejich použitím v rámci obchodní činnosti správce - společnosti IVAR CS spol. s r.o. se sídlem Nelahozeves II, Velvarská 9 – Podhořany, IČ 45276935, případně zpracovatele, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.