KARLOVY VARY – AUTOMYČKA

KARLOVY VARY – AUTOMYČKA

Použité technologie: Teplovodní podlahové vytápění IVARTRIO, tepelná technika
Použitý materiál: 2x tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC PLUS 18, rozvody IVAR.ALPEX, 2x akumulační nádoba otopné vody
IVAR.PUFFER PS 300, 2x ohřívač zásobníkové vody IVAR.EUROMAX 500, DAB.EVOPLUS
Termín realizace: 3/2021