KLÍČANY – CARAVAN METROPOL

KLÍČANY – CARAVAN METROPOL

Patří do kategorií:

Použitá technologie: nucené větrání s rekuperací
Použitý materiál: větrací jednotka IVAR.PROFI-AIR 360 FLEX, flexibilní potrubí slouží pro rozvod přiváděného nebo odváděného větracího vzduchu IVAR.AIRC T a příslušenství
Termín realizace: 8/2021