VOCHOV – ČISTÍRNA ODPOADNÍCH VOD

VOCHOV – ČISTÍRNA ODPOADNÍCH VOD

Použité technologie: čerpání a úprava technologické vody pro čistírnu odpoadních vod
Použitý materiál: nadzemní plastová nádoba IVAR.ELCV 5000 l, ponorné čerpadlo s frekvenčním měničem IVAR.CS4B - 16T, k posílení tlaku automatická tlaková stanice IVAR.2 KVC AD 55/50M s frekvenčním měničem, odstranění železa a manganu je provedeno s pomocí sloupcového filtru IVAR.DEFEMN 200 a dávkovacího čerpadla GEL.DOSAMATIC
Termín realizace: 11/2020