Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia

Systémy teplovodního podlahového vytápění jsou stále oblíbenější, a v kombinaci se švédskými tepelnými čerpadly jako nízkoteplotními zdroji vytápění naprostý ideál.
Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia

Systémy teplovodního podlahového vytápění patří dlouhodobě mezi nejžádanější způsoby vytápění, a to nejen v bytovém sektoru, ale i v sektoru komerčním, jako jsou sportoviště, výrobní haly, skladovací haly, autosalóny nebo administrativní budovy. Vysoká ekonomie provozu umocněná kombinací s nízkoteplotními zdroji vytápění, jako jsou společností IVAR CS dodávaná švédská tepelná čerpadla THERMIA, kondenzační kotle nebo solárními systémy z něj činí nejprogresivnější způsob vytápění, který se stává stále častější volbou.

Jedním ze základních a nezbytných prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění zaručující 100 % funkčnost systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, které jsou předmětem nabídky uceleného systému IVARTRIO dodávaného společností IVAR CS. Široká nabídka rozdělovacích a mísicích sestav je vyráběna na plně automatizovaných výrobních linkách, kdy jsou rozdělovací tyče tažené z mosazných polotovarů se speciálním profilem, následnou tepelnou úpravou je zabráněno vnitřnímu pnutí, aby se vyloučilo riziko trhlin. Vysoká kvalita a technické provedení rozdělovačů z nich právem dělají jeden z nejžádanějších produktů v oblasti vytápění, a to nejen u systému teplovodního podlahového vytápění, ale i u systémů rozvodů k otopným tělesům a rozvodů sanitárních.

POZOR! Ne každá mísicí sestava je univerzálně použitelná.

Sestavy lze dle použití rozdělit na dvě základní skupiny výrobků, a to na rozdělovací sestavy skládající se z rozdělovače / sběrače a mísicí sestavy skládající se z rozdělovače / sběrače a mísicího modulu. Rozdělovací sestavy se následně dělí dle oblasti pro použití v bytovém nebo komerčním sektoru. V bytovém sektoru se rozdělovací sestavy dělí dle systému na sestavy pro rozvody teplovodního podlahového vytápění a sestavy pro rozvody k otopným tělesům. Mísicí sestavy se pak rozlišují dle použitého zdroje vytápění, a to na mísicí sestavy pro nízkoteplotní a vysokoteplotní zdroje vytápění a budeme se jim věnovat v našem článku.

Stále ještě častou a zásadní chybou při rozhodování o vhodném typu mísicí sestavy pro zajištění požadované teploty otopné vody v systémech teplovodního podlahového vytápění je nezohlednění typu zdroje a s ním úzce související funkčnost nejenom mísicí sestavy, ale i celého systému teplovodního podlahového vytápění. V případech, kdy je zdrojem vytápění vysokoteplotní zdroj s garantovaným minimálním teplotním spádem +75 °C /+65 °C je možné použít mísicí sestavy DUAL DUAL-MIX. Tyto typy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání jsou však absolutně nevhodné pro nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle. V případech, kdy je použit nízkoteplotní zdroj vytápění tepelné čerpadlo, nemůže být lepšího spojení než spojení tepelného čerpadla THERMIA s mísicí sestavou IVAR.UNIMIX. Jedná se technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným technickým řešením přípravy otopné vody, eliminující všeobecně známé problémy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání.

thermia-family-heat-pumps-11-201-copy-1.jpg

Možnost modulární regulace mísicí sestavy UNIMIX

Mísicí sestava IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s oddělením ponorným teplotním čidlem s rozsahem nastavení teploty mísené otopné vody od +30 °C do + 50 °C. Další alternativou v přípravě otopné vody je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací. Tímto jednoduchým řešením pak lze z mísicí sestavy vytvořit ekvitermní mísicí sestavu regulující teplotu otopné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

A není to jen sofistikované technické řešení přípravy otopné vody, ale jsou to i další nesporné výhody, které mísicí sestava IVAR.UNIMIX nabízí. Jednou z nich je variabilita zapojení v kombinaci se všemi typy zdrojů, ať už se jedná o zdroje nízkoteplotní nebo vysokoteplotní. Toto je velmi významná a neoddiskutovatelná technická výhoda, protože v případě prvotní instalace v kombinaci s vysokoteplotním zdrojem vytápění a jeho případnou záměnou v budoucnosti za zdroj nízkoteplotní, není nutná výměna celé mísicí sestavy, ale pouze jiný způsob jejího zaregulování.

Další provozní výhodou je rychlost natápění daných prostor, protože princip přípravy otopné vody 3cestným směšovacím ventilem zabezpečuje na vstupu do systému maximální požadovanou teplotu otopné vody už v okamžiku, kdy vznikne požadavek. Standardní mísicí sestavy pracující svým technickým řešením přípravy otopné vody na principu přimíchávání, nejsou pak v rychlosti natápění konkurence schopné s mísicí sestavou IVAR.UNIMIX, protože k ohřevu vody dochází postupně, jakmile vznikne požadavek.

Modul pro připojení otopných těles s vyšším teplotním spádem

 Doplňkovým prvkem mísicí sestavy IVAR.UNIMIX může být modul IVAR.UNIMIX RS. Jedná se o sestavu 3vývodového rozdělovače / sběrače umožňujícího přímé napojení otopných těles na primární části systému. Modul umožňuje řešit tepelnou pohodu objektu souběžným provozováním dvou teplotních režimů z jednoho místa.

Musíme však důrazně upozornit na to, že někteří distributoři začali v posledním období nabízet mísicí sestavy se shodným pojmenováním Unimix a profitovat tak u odborné i laické veřejnosti na námi lety budovaném povědomí sofistikované mísicí sestavy pro nízkoteplotní a vysokoteplotní otopné systémy. Originál je pouze jeden a má typové označení IVAR.UNIMIX.

Závěrem bych chtěl upozornit, že každý otopný systém vyžaduje pravidelný servis a údržbu. A jsou to i rozdělovací a mísicí sestavy dodávané v rámci uceleného systému IVARTRIO. Pokud není v průběhu let prováděna pravidelná údržba je zásadní způsobem ovlivněna správná funkčnost celého otopného systému. Minimálně na opravdu úpravy otopné vody profesionálními přípravky IVAR.SENTINEL pro ošetření otopných systémů upozorňujeme v našich technických podkladech.

ivarcs-sentinel.jpg

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Soubory

Související produkty

Související kategorie

Související články

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech

Nové tepelné čerpadlo Thermia iTEC XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024

AKCE IVAR.UNIMIX + MAYLINE SBA od 2. 4. 2024