SALDA SMARTY, KOMPAKTNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA PRO VĚTRÁNÍ V DOMOVNÍM SEKTORU

Se stále se zvyšující těsností plášťů nových budov se snižuje i kvalita vnitřního vzduchu, jejíž nedostatek může způsobit zdravotní problémy, možnost tvorby plísní a nepohodlí. Právě z toho důvodu je větrání důležitější než kdykoliv dříve. Klasické…
SALDA SMARTY, KOMPAKTNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA PRO VĚTRÁNÍ V DOMOVNÍM SEKTORU

Se stále se zvyšující těsností plášťů nových budov se snižuje i kvalita vnitřního vzduchu, jejíž nedostatek může způsobit zdravotní problémy, možnost tvorby plísní a nepohodlí. Právě z toho důvodu je větrání důležitější než kdykoliv dříve. Klasické větrání, tj. větrání pomocí otevření oken, je doprovázeno ztrátou velkého množství tepla, obzvláště během chladných dnů v zimním období. Vhodným řešením tohoto problému je nucené větrání s rekuperací tepla.

Díky systému nuceného větrání s rekuperací je zaručen přívod čerstvého venkovního vzduchu do obytných prostor s minimálními energetickými ztrátami. To je umožněno centrální větrací jednotkou s výměníkem tepla, který zajišťuje výměnu tepla mezi vnitřním „odpadním“ a čerstvým venkovním vzduchem. Během studených dnů je tedy čerstvému venkovnímu vzduchu předáváno teplo toho vnitřního, zatímco při teplých dnech je teplo odevzdáváno odpadnímu vzduchu. Prostřednictvím vzduchotechnického potrubí je pak čerstvý vzduch o žádoucí teplotě přiváděn do jednotlivých místností, a přitom je odpadní vzduch odváděn mimo budovu.

Větrací jednotky Smarty jsou navrženy s ohledem na co nejvyšší tepelnou účinnost a kompaktnost. Mají rozpětí energetické účinnosti od A do A+. Toho je dosaženo vysokou kvalitou komponentů jednotky: plastového protiproudého výměníku tepla, ventilátorů s úspornými motory typu EC a v neposlední řadě díky výborné těsnosti těla jednotky, která je vyšší než 98,8 %.

Jednotky jsou nabízeny ve dvou provedeních, v podstropním nástěnném, a ve třech výkonových řadách. Maximální průtok vzduchu je v závislosti na typu jednotky v rozmezí 182–573 m3/h. Již zmíněná kompaktnost je také jednou z jejich nejvíce ceněných vlastností. Ať jde o nízkou výšku podstropních jednotek nebo malé rozměry jednotek nástěnných, vždy se pro ně v domě či bytě najde vhodné místo.

Všechny Smarty jednotky obsahují elektronickou řídicí desku s vestavěným řídicím systémem s mnoha ovládacími programy, jejichž prostřednictvím lze při instalaci příslušenství přizpůsobit chod větrání téměř jakémukoliv přání uživatele, a dokonce i dále snížit spotřebu energie. Níže uvádíme některé vybrané funkce:

Časový program je funkcí, jež umožňuje automatický chod jednotky v závislosti na denní době a dnu v týdnu. Lze tedy například nastavit nižší intenzitu větrání, když nikdo není doma, a naopak intenzitu zvýšit v hodinách, kdy jsou obytné prostory plně využívány. Podobnou funkcí je plánování dovolené, které funguje stejně jako časový program, ale místo dní v týdnu je zde možnost nastavit dny v měsíci.

K větracím jednotkám Smarty je možnost připojení až dvou snímačů (například úrovně CO2 nebo relativní vlhkosti vzduchu RH). Řídicí systém s daty z těchto snímačů pak pracuje a upravuje rychlost ventilátorů s cílem zajištění maximální kvality vzduchu a co nejvyššího komfortu uživatele.

Integrované snímače teploty vzduchu umožňují další funkci jednotky, ochranu proti zamrznutí výměníku. Informace poskytované těmito snímači jsou nezbytně nutné pro co nejplynulejší provoz jednotky během mrazivých dnů, při kterých hrozí riziko zamrznutí výměníku tepla. Na základě těchto údajů se pravidelně spouští odmrazování výměníku, a případně zapíná elektrický předehřev, pokud je instalován (u nástěnných jednotek je integrovaný).

K dispozici je i verze jednotek s entalpickým výměníkem. Kromě toho, že entalpický výměník v jednotce zpětně získává teplo, stejně jako klasický protiproudý výměník, dokáže přenést z odváděného vzduchu i vlhkost. Jednotky Smarty s entalpickým výměníkem jsou tedy ideální pro obytné prostory, které trpí příliš nízkou vlhkostí, kde udrží optimální prostředí ve všech ročních obdobích.

Další výhodou entalpického výměníku tepla je absence kondenzátu na deskách výměníku tepla za běžných podmínek, což znamená, že jednotka nepotřebuje odvod kondenzátu. Druhým pozitivem je, že větrání je v provozu do ještě nižších venkovních teplot (na rozdíl od použití klasického výměníku), čímž jsou minimalizovány náklady na provoz díky snížené nutnosti ochrany proti zamrznutí.

V případě zájmu o samotné jednotky, či další informace, kontaktujte prosím naše obchodně – technické oddělení.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Vojtěch Smejkal, technický manažer

Související produkty

Související kategorie

Související články

Větrání se zpětným získáváním tepla

Větrání se zpětným získáváním tepla

Pozvánka na veletrh ISH

Pozvánka na veletrh ISH

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC