AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE

DAB.1 KVC

Automatická tlaková stanice s jedním vertikálním vícestupňovým čerpadlem KVC s výtlačným potrubím z nerezové oceli AISI 304 a jednou tlakovou nádobou s pružným vakem.

Jednofázové vystrojení:

  • 1 dvoupólový tlakový spínač s propojkou připojenou k motoru spolu se silovým přívodním kabelem s vidlicí

Třífázové vystrojení:

  • Ručně resetovatelná ochrana motoru proti přetížení s přívodním silovým kabelem
  • 1 třípólový tlakový spínač s propojkou k motoru a k ochraně motoru

 

  • Provozní rozsah: od 1 do 36 m3/h
  • Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných nebo abrazivních látek, neviskózní, neagresivní, nekrystalizovaná a chemicky neutrální charakteristikou blízká vodě
  • Rozsah teploty kapaliny: od 0 °C do + 40 °C
  • Maximální teplota okolí: + 40 °C
  • Maximální pracovní tlak: PN12 (12 bar)
  • Speciální provedení na vyžádání
  • Stupeň krytí: IP55
Obj. kód Typ Název Balení Jednotka Cena bez DPH
60122111 DAB.1 KVC 1 KVC 45/120 M automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 37 751,00 Kč
60122109 DAB.1 KVC 1 KVC 55/80 M automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 36 446,00 Kč
60179965 DAB.1 KVC 1 KVC 65/80 T automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 44 092,00 Kč
60179966 DAB.1 KVC 1 KVC 70/120 T automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 46 963,00 Kč
60122105 DAB.1 KVC 1 KVC 75/50 M automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 36 417,00 Kč
60179967 DAB.1 KVC 1 KVC 85/120 T automatická tlaková stanice s 1 čerpadlem typu KVC 1 ks 48 031,00 Kč

Kontaktní osoby

Ředitel divize Čerpací technika

David Kreuzer
David Kreuzer
Ředitel divize Čerpací technika

Obchodně-techničtí manažeři

David Kreuzer
David Kreuzer
Klíčoví zákazníci
Jiří Polák
Jiří Polák
Obchodní zástupce
Ondřej Štůrala
Ondřej Štůrala
Obchodní zástupce

Instruktážní videa

E.SYBOX

  • E.SYBOX MINI – konfigurace

  • E.SYBOX – horizontální instalace

  • E.SYBOX MINI – vertikální instalace

  • E.SYBOX – prezentační video

  • E.SYBOX – konfigurace

  • E.SYBOX MINI – horizontální instalace

  • E.SYBOX – spot

  • E.SYBOX MINI – instalace na stěnu

  • E.SYBOX – vertikální instalace

EVOPLUS

  • EVOPLUS SMALL

GENIX

  • GENIX – prezentační video

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podklady a prospekty

Žádné podklady nejsou k dispozici.

Často kladené otázky

  • Co je kavitace?
    Tvorba vzduchových bublin naplněných parami, se nazývá kavitace. Tento proces se objevuje uvnitř tělesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak páry v kapalině. Kavitace se objeví v případě, když hodnota NPSHR (pozitivní sací výška) čerpadla není naplněna a je následkem závažného poškození čerpadla. K zabránění kavitace je třeba se vždy přesvědčit, že na sání čerpadla je dostatečný tlak NPSHA (skutečná pozitivní sací výška), aby v kapalině nedocházelo k varu neboli k přeměně na páru.
  • Co způsobuje tlakový ráz?
    Tlakový ráz je náraz tlaku, který je způsobený náhlou změnou rychlosti průtoku vody v potrubí. V systémech ve studních je tlakový ráz většinou způsobený nevhodnou instalací pojistného ventilu nebo jeho netěsností. V těchto případech se v sacím potrubí vytváří částečný podtlak. Při dalším rozběhu se čerpadlo při vysokých otáčkách plní pod tlakem, naráží na uzavřený pojistný ventil a nehybnou vodu nad ním, což způsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
  • Co je to ochrana proti chodu na sucho?
    Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv zařízení, které zabrání samovolnému běhu čerpadla při nedostatku kapaliny. Typů ochran existuje velké množství, nejčastěji se používají plovákové spínače, které bývají součástí např. kalových čerpadel. Další možností, která se velice často používá, je instalace ponorných sond především do vrtaných studní. Bývají nejčastěji na principu vodivosti vody. Moderní variantou je ochrana na principu měření účiníku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a tím se zjednodušuje instalace.
  • Jaký objem tlakové nádoby zvolit při jejím výběru?
    Volba závisí na předpokládaném odebíraném množství vody a na výkonu čerpadla. Čím je odběr vody častější a čím je čerpadlo výkonnější, tím větší se volí objem tlakové nádoby. Pro standardní domácí vodárny postačuje objem od 20 do 80 litrů, pro větší komerční nebo průmyslové objekty může být nádoba 1000 litrů a více. Velikost nádoby zejména ovlivňuje četnost spínání čerpadla, proto je např. u ponorných čerpadel, třeba zohlednit při výběru nádoby i omezenou četnost spínání.
  • Proč čerpadlo často spíná?
    Pokud po otevření kohoutku dochází k velmi rychlému sepnutí čerpadla, je pravděpodobně v nádobě nedostatek přetlaku vzduchu. V takovém případě je třeba správně seřídit přetlak vzduchu v tlakové nádobě. Přetlak v nádobě by měl být o dvě desetiny nižší než je zapínací tlak spínače. Tento úkon je nutno provést po úplném vyprázdnění vody v tlakové nádobě.
  • Proč čerpadlo nenasaje?
    Nejčastější závadou je netěsnost na sacím potrubí. Sací potrubí musí být dokonale těsné a sací koš nesmí propouštět vodu zpět do studny. Často se také stává, že potrubí není v trvalém mírném spádu od čerpadla ke studni a dochází k tvorbě vzduchové kapsy a tu není čerpadlo schopno odsát. Je vždy potřeba před spuštěním zavodnit prostor čerpadla a potrubí i samonasávací čerpadlo potřebuje být zcela zavodněno.