BYTOVÁ MĚŘICÍ SADA EQUICOMPACT - K ODEČTU SPOTŘEBY TEPLA

BYTOVÁ MĚŘICÍ SADA EQUICOMPACT - K ODEČTU SPOTŘEBY TEPLA

IVAR.EQCP15, IVAR.EQCP25
 • PN 10, T = +3 °C až +90 °C
 • porozita filtračního sítka 500 µm
 • bytová měřicí sada slouží k měření spotřeby tepla dodáveného z centrálního rozvodu
 • sada obsahuje: 2cestný zónový ventil s integrovaným termostatickým ventilem pro uzavírání/otevírání systému, vyvažovací ventil, jímku teplotního čidla, jímku pro regulátor diferenčního tlaku, 4 ks kulových uzávěrů na vstupech a výstupech, filtrační sítko, tepelnou izolaci a montážní konzoly
 • připojovací závit vnější 3/4“ M
 • materiál CW617N, izolace PP

Volitelné příslušenství:

 • měřič tepla a chladu IVAR.WFM
 • elektrotermická hlavice IVAR.TE 3040
 • týdenní pokojový termostat IVAR.MAGICTIME PLUS
 • doporučena instalační skříň IVAR.P-KLASIK 1, otvory pro vstup/výstup nutno přizpůsobit
Obj. kód Typ Název Balení Jednotka Cena bez DPH
506575SI IVAR.EQCP15 Bytová měřicí sada EQUICOMPACT - k odečtu spotřeby tepla - Kv 2,5; Qn 1,5m3; roz. měřiče tepla 110mm 1 ks 6 567,00 Kč
506576SI IVAR.EQCP25 Bytová měřicí sada EQUICOMPACT - k odečtu spotřeby tepla - Kv 3,0; Qn 2,5m3; roz. měřiče tepla 130mm 1 ks 7 181,00 Kč

Kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Jakub Jeřábek
Jakub Jeřábek
Obchodní zástupce
Tomáš Amcha
Tomáš Amcha
Obchodní zástupce
David Rola
David Rola
Obchodní zástupce
Petr Jeřábek
Petr Jeřábek
Obchodní zástupce
David Vágner
David Vágner
Obchodní zástupce
Ing. Miroslav Tlašek
Ing. Miroslav Tlašek
Obchodní zástupce
Milan Sulík
Milan Sulík
Obchodní zástupce

Techničtí manažeři

Radislav Ardely
Radislav Ardely
Servisní asistent, regulace
Miroslav Kotrouš
Miroslav Kotrouš
Specialista na: ALPEX-GAS, IVARTRIO
Vladimír Zumr
Vladimír Zumr
Specialista na: nerezové a přírubové armatury; expanzní nádoby

Instruktážní videa

BYTOVÁ MĚŘICÍ SADA EQUICOMPACT

 • Instruktážní video k bytovým měřicím sadám IVAR.EQCP pro měření spotřeby tepla, teplé a studené vody

KOTLOVÉ MODULY MULTIMIX-C

 • Instruktážní video ke kotlovým modulům IVAR.MUL-C přípravy otopné vody

VÝPOČETNÍ SOFTWARE TECHNCON

 • Instruktážní video k firemní verzi výpočetního softwaru TECHCON verze 8.2

Podklady a prospekty

Podklady na vyžádáníOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podklady a prospekty

Často kladené otázky

 • Jaké jsou výhody teplovodního podlahového vytápění?
  Teplovodní podlahové vytápění je nízkoteplotní, ekonomicky úsporný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. tepelná čerpadla THERMIA. Využitím principu přenosu tepla sáláním je možné dosáhnout dalších úspor energií, a to v rozsahu 10 % až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.
 • Je možné si vyžádat odborné školení?
  Odborná školení jsou námi, jako dodavatelem vícevrstvého potrubí ALPEX, doporučována a realizována ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup n. Vl. a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodním zástupcem je možné je realizovat po celé České republice. Na základě absolvovaného školení obdrží každý účastník Certikát. Uvedená odborná školení na systém ALPEX jsou zdarma.
 • Na jakém principu pracuje podlahové vytápění?
  Podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší, než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru a po celé ploše místnosti.
 • Je možné systém rozvodu plynu ALPEX-GAS realizovat v podlaze a v zemi?
  Systém rozvodu plynu vícevrstvým potrubím ALPEX – GAS je možno realizovat, jako skryté vedení v podlahové konstrukci, pod omítkou zdi, ale i jako hlavní rozvod od HUP v trase do objektu, při zachování všech zásad uvedených v aktuální verzi Podnikové technické normy PTN 704 05.
 • Jaká je doporučená skladba pro instalaci podlahového vytápění?
  Ideální skladba pro instalaci podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu, zda je instalace podlahového vytápění na podsklepenou nebo nepodsklepenou místností, pevnostní fixaci topné trubky a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. Za ideální konstrukční výšku podlahového vytápění lze považovat prostor mezi 150 až 200 mm.
 • Jaká je životnost vícevrstvého potrubí ALPEX?
  Vícevrstvé trubky ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky FRÄNKISCHE jsou často testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je trvanlivost produktů určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek s hliníkovou vrstvou a plastových trubek FRÄNKISCHE, lze předpokládat životnost 50 let.
 • Jaký směšovací rozdělovač lze použít pro podlahové vytápění v případech, kdy je zdrojem vytápění tepelné čerpadlo THERMIA?
  Stále častěji se při instalacích podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jakými jsou např. tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro podlahové vytápění je IVAR.UNIMIX, která principiálně zcela novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění.
 • Jaká záruka je poskytována na systém rozvodů z vícevrstvého potrubí ALPEX?
  Při použití rozvodů k otopným tělesům nebo sanitárních rozvodů z vícevrstvého potrubí ALPEX od německého výrobce FRÄNKISCHE je v kombinaci s lisovacími fitinkami IVAR.PRESS poskytována záruka po dobu 10ti let s podmínkou dodržování pravidel používání, přepravy, skladování, instalace a provozu spotřebitelem.
 • Je podlahové vytápění zdravotně závadné?
  Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů podlahového vytápění dle ČSN EN 1264-1÷4 může za určitých dalších okolností, způsobit problémy osobám v prostoru se vyskytujícím. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace podlahového vytápění zpracovaná autorizovaným projektantem.
 • Půjčuje společnost IVAR CS lisovací zařízení pro realizaci systémů ALPEX, ALPEX – GAS?
  Lisovací zařízení pro realizaci systémů ALPEX, ALPEX – GAS ale i IVAR.PRESS FITTING SYTEM je možné si vyžádat prostřednictvím našich obchodních partnerů a zapůjčení je do 30 dní ZDARMA. Kompletní ceník půjčovného naleznete v sekci ceník.