Doporučený postup čištění a ošetření topných systémů

Přípravek GEL.LONG LIFE 410 je koncentrovaný chemický přípravek, který je určen hlavně pro čištění topných systémů s ocelovými nebo litinovými otopnými tělesy. Přípravek se dodává jako koncentrát v plastových kanystrech s objemem 1 litr nebo 20 litrů, a…
Doporučený postup čištění a ošetření topných systémů

Přípravek GEL.LONG LIFE 410 je koncentrovaný chemický přípravek, který je určen hlavně pro čištění topných systémů s ocelovými nebo litinovými otopnými tělesy.

Přípravek se dodává jako koncentrát v plastových kanystrech s objemem 1 litr nebo 20 litrů, a teprve na místě použití se ředí upravenou vodou v poměru 1:100. Voda po naředění roztoku by měla být bez mechanických nečistot, s nízkým obsahem minerálních látek (nízkou tvrdostí vody) a neutrální hodnotou pH. Přípravek má prakticky neutrální hodnotu pH, a není proto třeba po čištění topný systém neutralizovat.

Zanesená otopná tělesa a trubní rozvody snižují přenos tepla, a tím i účinnost vytápění. Na fotografiích z termokamery je jasně vidět rozdíl povrchových teplot mezi zanešeným (vlevo) a vyčištěným (vpravo) deskovým otopným tělesem.  

pred-osetrenim.jpeg po-osetreni.jpeg

Teplota před ošetřením 45,3 °C

Teplota po ošetření 58,9 °C

Pro dosažení dobrých výsledků při čištění topných systémů s ocelovými nebo litinovými otopnými tělesy by se mělo postupovat následovně:

  1. Vypustit gravitačně stávající topnou vodu.
  2. Propláchnout topný systém místně dostupnou tlakovou vodou, aby se systém zbavil nečistot, které neodtekly při gravitačním vypouštění.
  3. Napustit topný systém vodou rozředěným čisticím přípravkem (poměr ředění je 1:100) a nechat připravený čisticí roztok cirkulovat, nejlépe některým specializovaným čisticím čerpadlem (např. GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 nebo GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40, která umožňují snadnou změnu směru proudění čisticího roztoku, a tím výrazné zkrácení doby čištění). Na obou čisticích čerpadlech jsou k dispozici napojení proplachové vody i odpadu a víko pro vizuální kontrolu čisticího roztoku.

     

    Doba čištění je závislá na mnoha různých faktorech, jako je objem topné vody, délka potrubí v čištěném okruhu, počet tvarovek a armatur, množství otopných těles, kvalita topné vody, typ a množství chemických přípravků (nejčastěji inhibitory a nemrznoucí směsi), způsob provozování (udržovaná teplota v kontinuálním nebo přerušovaném provozu atd.), a může se tak pohybovat od 2-3 hodin až po několik dnů v případě silně znečištěného systému. Při čištění je nutno průběžně odkalovat uvolněné nečistoty na filtru mechanických nečistot, nebo na nejníže umístěném vypouštěcím kohoutu. 

  4. Po čištění opět gravitačně kompletně vypustit čisticí roztok s uvolněnými sedimenty a kaly.
  5. Znovu důkladně propláchnout topný systém místně dostupnou tlakovou vodou, aby se ze systému odplavily i ulpívající nečistoty, které neodtekly při vypouštění.
  6. Napustit topný systém upravenou vodou (s hodnotami podle pokynů nebo předpisů výrobce zdroje tepla) s přídavkem inhibitoru (např. GEL.LONG LIFE 100).

Přípravek GEL.LONG LIFE 100 je inhibitor, který snižuje riziko koroze a tvorbu usazenin ve všech typech uzavřených topných systémů, a to včetně podlahového vytápění i topných systémů s hliníkovými otopnými tělesy.

I tento přípravek se dodává jako koncentrát v plastových kanystrech s objemem 1 litr nebo 20 litrů, a teprve na místě použití se ředí upravenou vodou v poměru 1:100. V případě, že se mají inhibitory aplikovat do topného systému, který již byl v provozu, je bezpodmínečně nutné tento systém předem chemicky vyčistit a dobře propláchnout. Pro přípravek je k dispozici tester (GEL.TEST KIT INHIBITOR), který umožňuje následnou kontrolu koncentrace inhibitoru v topné vodě.

Bližší technické informace, bezpečnostní listy i ceníkové ceny výše zmíněných přípravků (ale i dalších produktů z naší nabídky) naleznete přímo na našich internetových stránkách, případně se s dotazy obracejte na technické oddělení nebo obchodního zástupce ve vaší oblasti.

Za společnost IVAR CS spol. s r. o.
Ing. Vladimír Zumr

 

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

Dezinfekce pitné vody

Dezinfekce pitné vody