Trubky a lisované tvarovky pro stlačený vzduch

Trubky a lisovací tvarovky jsou ideálním řešením pro rozvody stlačeného vzduchu s garancí vysoké účinnosti a dlouhodobé životnosti systému.
Trubky a lisované tvarovky pro stlačený vzduch

Systém ocelových trubek a lisovacích tvarovek je ideálním řešením pro průmyslové rozvody stlačeného vzduchu. Níže bychom Vás chtěli seznámit s některými vlastnostmi a výhodami ocelových lisovacích tvarovek v kombinaci s některými doporučeními ovlivňujícími vysokou účinnost a dlouhodobou životnost celého systému.

Použití ocelových trubek a lisovacích tvarovek pro instalaci průmyslových rozvodů stlačeného vzduchu je správnou volbou, která se v průběhu času vyplatí. Mnoho výrobních průmyslových subjektů využívá ve velké míře stlačeného vzduchu pro přímé výrobní procesy a pro zásobování různých typů strojů nebo výrobních linek. trubky.jpeg

Poruchy strojního zařízení a výrobních linek, a z toho plynoucí přerušení výroby, jsou neočekávané a nejméně žádoucí problémy, které mohou způsobit ztrátu nejen časovou, ale zcela jistě i finanční. Z tohoto důvodu musí být systém rozvodu stlačeného vzduchu provozně spolehlivý a instalovaný z kvalitních materiálů.

Ocelové potrubí, zejména pak nerezová ocel třídy AISI 304L dodávaná pod typovým označením IVAR.IVNT4 a AISI 316L typového označení IVAR.IVINT, je schopna odolat negativnímu vlivu nečistot přepravovaných se stlačeným vzduchem. U některých potrubních systémů instalovaných z plastových materiálů může v průběhu času dojít k poškození vnitřních stěn v okamžiku kontaktu s těmito nečistotami, které jimi procházejí při vysokých rychlostech a tlacích. Oddělené jemné částice trubky mohou způsobit znečištění, poškození a ucpání celého systému.

obr.9.jpeg obr.10.jpeg

Stlačený vzduch s olejem nebo bez oleje?

Některé průmyslové rozvody stlačeného vzduchu umožňují přítomnost oleje v systému a jiné ne. Pokud existuje koncentrace oleje vyšší než 5 mg/m³ vzduchu, doporučujeme vyměnit standardní těsnicí O-kroužky EPDM (černé barvy) typu IVAR.IVO.EPDM za O-kroužky FPM (zelené barvy) typu IVAR.IVO.FPM Z.

Materiál rozvodu
Nerezová ocel
Uhlíková ocel
Typ systému
Stlačený vzduch 
bez oleje
Stlačený vzduch 
s olejem
Stlačený vzduch 
bez oleje
Stlačený vzduch 
s olejem
Materiál O-kroužku
EPDM černý
FPM červený
EPDM černý
FPM červený
Max. tlak
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
Min. a max. teplota
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
-20 °C / +85 °C
Doporučení
Před vložením trubky do tvarovky navlhčit těsnicí O-kroužek vodou

Tři hlavní kontaminanty obsažené ve stlačeném vzduchu.

 • Olej v systému rozvodu stlačeného vzduchu po uvedení do provozu kompresorových mechanismů.
 • Vlhkost v systému rozvodu stlačeného vzduchu je způsobena změnami tlaků, které podporují vznik kondenzace.
 • Prach a nečistoty organického a neorganického původu. Stlačením vzduchu se komprimují i nečistoty v něm obsažené, čímž dochází ke zvýšení jejich koncentrace až na 900 %.

Jaké jsou důsledky přítomnosti kontaminantů v systému rozvodu stlačeného vzduchu?

Za prvé, předčasné opotřebení systému a strojních zařízení k němu připojených.
Za druhé, může dojít k ovlivnění výroby v důsledku částečného nebo dokonce nevratného poškození již hotových výrobků, které byly zasaženy částicemi nečistot. A konečně přítomnost vody uvnitř okruhu může způsobit korozi rozvodu, ucpat strojní zařízení nebo zablokovat funkčnost celého systému.

Jak můžeme zabezpečit účinný systém rozvodu stlačeného vzduchu při zachování kvality dodávaného vzduchu?

Instalací dalších strojních zařízení, která zajistí odpovídající kvalitu dodávaného vzduchu s následným vlivem na dlouhou životnost systému.

 • Systém instalovaný z ocelových lisovaných tvarovek: Maximální výkon v průběhu celé životnosti díky vynikající kvalitě materiálu.
 • Zajištění nepřítomnosti oleje: Každý průmyslový proces může více či méně tolerovat přítomnost oleje. Ani přítomnost tří či více fází filtračních procesů nemusí vést k odstranění přítomnosti oleje, které může být nekonečné. Pokud potřebujete systém zcela bez oleje, jedinou metodou je použití kompresoru bez oleje jako zdroje stlačeného vzduchu.
 • Udržováním konstantní relativní vlhkosti: Udržováním konstantní vlhkosti zajistíte vysokou účinnost systému po celou dobu jeho životnosti. Instalace s využitím sušiček vzduchu zabraňuje možnému vzniku koroze (v systémech instalovaných z uhlíkové oceli jsou sušičky vzduchu povinné). Zabraňují také dalším možným problémům v systému provázaným s obecnou produktivitou.
 • Eliminace prachu a nečistot: Jestliže jsou použity kaskádovité filtry musí být vždy instalovány s filtračním výkonem od největšího k nejmenšímu. 

Ve stále více konkurenčním průmyslovém trhu je velmi významnou výhodou, když můžete počítat se spolehlivým a účinným průmyslovým rozvodem stlačeného vzduchu. Výběr a rozhodnutí pro prokazatelně méně nákladné materiály ve spojení s jednoduchými filtračními systémy, zejména co se týká prvotní investice, která by měla vést k zisku, vede naopak k problémům.

Nevhodně zvolené materiály a technologie pak mají negativní dopad na jednotlivé prvky rozvodu stlačeného vzduchu. Pouze distribučně spolehlivé a provozně účinné rozvody stlačeného vzduchu s co nejmenším počtem závad a prostojů výrobních linek jsou zaručeným zdrojem podnikatelského úspěchu a z toho plynoucích zisků.

V nabídce společnosti IVAR CS je ucelený systém nerezových a uhlíkových trubek včetně lisovacích tvarovek IVAR.PRESS FITTING SYSTEM v plném rozsahu zaskladnění a k dispozici v síti našich smluvních velkoobchodních prodejců. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na info@ivarcs.cz.

 

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

eurotubi.jpg

Soubory

Související produkty

 • IVAR.IVINT4
 • IVAR.IVC10
 • IVAR.IVC20
 • IVAR.IVINT
 • IVAR.IVN10
 • IVAR.IVN20

Související kategorie

Související články

Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí

Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí

Pozvánka na veletrh ISH

Pozvánka na veletrh ISH

ALPEX – maximální kvalita v instalacích

ALPEX – maximální kvalita v instalacích