Prodloužená záruka Thermia

Podmínky na poskytnutí prodloužené záruky:

  • Prodloužená záruka se poskytuje v délce trvání 5 let od data instalace tepelného čerpadla.
  • Pro poskytnutí záruky je nezbytné se registrovat na https://www.ivarcs.cz/servis-a-podpora/prodlouzena-zaruka-thermia/.
  • Pro dodržení záruky ze strany dodavatele je nezbytné podrobit tepelné čerpadlo každých kalendářních 12 měsíců pravidelné servisní prohlídce. Cena za servisní prohlídku činí 4000 Kč bez DPH + cestovní náklady.
  • Pravidelnou servisní prohlídku si zájemce objednává přes webový formulář na https://www.ivarcs.cz/servis-a-podpora/objednavka-servisu/zarucni-servis/.
  • Prodloužená záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným používáním tepelného čerpadla či nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze tepelného čerpadla.
  • V případě nedodržení výše uvedených podmínek nárok na prodlouženou záruku zaniká okamžikem porušení těchto podmínek.