S ohledem na rizika spojená s rozšířením Coronaviru naše společnost zavedla na měsíc březen následující opatření - žádáme všechny osoby, aby při příjezdu do areálu Podhořany vyčkaly příchodu zaměstnance venku, a aby omezily návštěvy a vstup do našich kanceláří pouze na nezbytně nutné případy. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny v areálu společnosti ze strany zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení. Ing. Semir Boughattas a spol.

Prodloužená záruka Thermia

Podmínky na poskytnutí prodloužené záruky:

  • Prodloužená záruka se poskytuje v délce trvání 5 let od data instalace tepelného čerpadla.
  • Pro poskytnutí záruky je nezbytné se registrovat na https://www.ivarcs.cz/servis-a-podpora/warranty-thermia/
  • Pro dodržení záruky ze strany dodavatele je nezbytné podrobit tepelné čerpadlo každých kalendářních 12 měsíců pravidelné servisní prohlídce. Cena za servisní prohlídku činí 4000 Kč bez DPH + cestovní náklady
  • Pravidelnou servisní prohlídku si zájemce objednává přes webový formulář na https://www.ivarcs.cz/servis-a-podpora/order-service/
  • Prodloužená záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným používáním tepelného čerpadla či nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze tepelného čerpadla.
  • V případě nedodržení výše uvedených podmínek nárok na prodlouženou záruku zaniká okamžikem porušení těchto podmínek.
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace